Lučka uprava i Dunea izradili ‘Vjetrovalnu studiju luke Orebić’

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

Iz sredstava osiguranih EU projektom INTERMODAL, kojeg na području Dubrovačko-neretvanske županije provodi Regionalna razvojna agencija DUNEA, u prethodnom je razdoblju financirana izrada dviju studija za razvoj morskih luka s područja Dubrovačko-neretvanske županije:

Maritimna studija luke Ubli i Vjetrovalna studija luke Orebić. Riječ je o studijama nužnim za razvoj luka. Naime, svaki zahvat u postojećoj, kao i izgradnja nove luke, mora biti dobro promišljen jer se radi o velikim sredstvima, a upotrebljivost luke ovisi o brojnim faktorima. Prilikom izrade idejnih rješenja za izvođenje zahvata moraju se napraviti stručne studije i elaborati koji također uključuju vjetrovalnu i maritimnu studiju, objasnio je Nikola Butigan, pomoćnik ravnatelja Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije.

Vjetrovalna studija luke Orebić će se koristiti za projekt izrade školjere – valobrana ispred lukobrana postojeće luke. Cilj je umanjiti razorno djelovanja valova koji za jakog juga udaraju u lukobran te omogućiti normalan prolazak vozila i pješaka koji koriste prijevoz trajektom na liniji Orebić – Dominče. Udari valova su takvi da sada preljevaju parapetni zid lukobrana, oštećuju strukturu lukobrana i polijevaju vozila i pješake. Prilikom izrade lukobrana bila je napravljena školjera, što je vidljivo na starim fotografijama, ali je očito bila poddimenzionirana, kako veličinom same školjere tako i veličinom pojedinih komada kamena od kojih je bila napravljena.Taj kamen sada je djelovanjem mora razbacan uz južnu stranu lukobrana. 

Maritimna studija luke Ubli koristit će se u izradi projekta dogradnje luke Ubli na Lastovu u kojoj se planira izgradnja još jedne trajektne rampe s pripadajućim vezom duljine 110 metara. Projektom se dobiva dodatna sigurnost pristajanja jer sada u luci Ubli postoji samo jedna trajektna rampa, što u slučaju kvara trajekta na vezu predstavlja veliki problem. Ujedno se osigurava siguran vez i za veće trajekte, što sada nije slučaj.

-Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije koristi priliku zahvaliti se županijskoj razvojnoj agenciji DUNEA-i, uz čiju pomoć i financijska sredstva su izrađene dvije studije u trajektnim lukama Orebić i Ubli. Lučka uprava DNŽ je trenutačno u postupku izrade projektne dokumentacije za dogradnju i proširenje navedenih luka i nadamo se da ćemo po završetku projektne dokumentacije navedene projekte lakše aplicirati prema EU fondovima – kazao je ravnatelj Lučke uprave DNŽ Antun Banovac.
Projekt INTERMODAL (Intermodalni model transporta za razvoj Jadranske regije)Regionalna razvojna agencija DUNEA, zajedno s međunarodnim partnerima, provodi kroz Programa IPA Jadranske prekogranične suradnje, a vrijednost aktivnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je 200.000 eura.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku