Predavanje i radionica o očuvanju suhozida

Pomoski muzej u Orebiću organizira u petak, 26. svibnja s početkom u 20 sati u dvorani Općine Orebić predavanje i radionicu o očuvanju suhozida.

Gostovat će profesor Filip Bubalo predsjednik udruge 4GRADA DRAGODID.  Projekt Dragodid je incijativa fokusirana na proučavanje i primjenu tehnika, materijala i struktura predajnog (narodnog, tradicijskog) graditeljstva na našem kršu. Ishodište projekta je selo Dragodid na otoku Visu, a glavne aktivnosti su organizacija suhozinih graditeljskih radionica i popularizacija suhozidne tehnike gradnje). ‘Umijeće suhozidne gradnje je u prosincu 2016. godine dobilo trajnu zaštitu kao nematerijalno kuturno dobro RH, te je uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Na sastanku stručnjaka na temu ‘Tehnika gradnje ‘u suho’ kao element nematerijalne kulturne baštine, krenulo se s izradom zajedničke kandidature zemalja gdje postoji ta tradicijska gradnja, iz Cipra, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Španjolske i Švicarske, a radi upisa na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalnih dobara čovječanstva. Voditeljica LAG-a 5, mag.oec et inf. Marija Roglić će nam dati informacije i pojašnjenja vezana za to tko može i na koji način koristiti potpore za održavanje suhozida.

27.05.2017. u subotu u 08:00 sati biti će održana i mala pokazna radionica izgradnje suhozida (prizida) u Prizdrini u vinogradima Vinarije Križ ( vinarijakriz.com/hr/ ), koju će voditi prof. F. Bubalo uz pomoć naših domaćina , pa molimo sve zainteresirane za sudjelovanje da nam se jave u Pomorski muzej. Svi bi mi trebali biti svjesni važnosti suhozida koji nas okružuje, milijunima radnih dana i golemom ljudskom trudu uloženom tijekom tisućljeća u krajolik izuzetne ljepote i najviše antropološke vrijednosti. Naučimo nešto o njegovoj povijesti i zaštitimo ga… jer oni će ostati i iza nas! Nadamo se da ćemo sa ovim predavanjem i radionicom samo otvoriti vrata za neke možda veće projekte i radove u našem kršu. veselimo se Vašem dolasku!

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku