Skupština Matice umirovljenika općine Orebić

Foto: Scott Liddell

Matica umirovljenika općine Orebić organizira godišnju skupštinu koja će se održati sutra, 31.05.2016. u 18:00 sati u dvorani Općine.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnog predsjedništva
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu
4. Plan rada i financijski plan za 2016. godinu
5. Rasprava po gore navedenim izvješćima i planovima
6. Usvajanje podnesenih izvješća i planova
7. Razrješenja i imenovanja dijela članova Izvršnog odbora
8. Odluka o promjeni sjedišta/adrese Matice umirovljenika općine Orebić
9. Razno

Poslije skupštine organiziran je i tratamenat uz muziku u dvorani Općine.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku