Rekonstrukcija dijela Celestinovog puta u Podgorju

Foto: Općina Orebić

Prošlog tjedna uspješno je izvršena rekonstrukcija dijela ceste u ulici Celestinov put – ispred samostana Gospe od Anđela.

Naime, na dijelu ove nerazvrstane ceste koja se proteže od Hotela Bellevue do Bilopolja došlo je do utonuća ceste koje je predstavljalo opasnost za promet i daljnje urušavanje. Stoga je izvršena rekonstrukcija podzidom i betoniranjem tog dijela kolnika.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku