Preporuka za nasade stradale od mraza – obavijest vinogradarima

foto izvor: radioimotski.hr

Poljoprivredna savjetodavna služba preporuča obilazak vinograda (i ostalih kulturnih nasada) u svrhu utvrđivanja razmjera štete na mladicama stradalim od proteklog mraza.

Biljke koje su oštećene mrazom sada je potrebno poprskati jednim od fizioloških biostimulatora i/ili ojačivačima bilja, kao što su primjerice Drin ili Poly – Amin, AminoVital, AlgoVital Plus, Pepton ili neki drugi preparat s visokom koncentracijom aminokiselina.
Ova sredstva pomoći će biljkama da lakše prebrode stresne uvjete i oporave se. No, ako je došlo do potpunog smrzavanja, primjena biostimulatora nema smisla jer se ova zaštitna sredstva primjenjuju folijarno – isključivo preko lišća.

Zaštitu treba provesti prema uputama na etiketi SZB. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu propisno zbrinuti.

Za pitanja i savjete obratite se mag.ing.agr. Franu Mihliniću na broj mobitela: 091488 2943 ili na mail: frano.mihlinic@savjetodavna.hr 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku