Prikupljanje fotografija za izložbu ‘Ratni put Postrojbi obrane općine Korčula u Domovinskom ratu’

Hrvatski povijesni muzej / www.hismus.hr

Povodom Dana općine Orebić (Centar za kulturu ili Općina ) planira upriličiti izložbu na temu: ”Ratni put Postrojbi obrane općine Korčula u Domovinskom ratu”.

Autor izložbe i dokumentarnog filma koji će biti prikazan na otvaranju izložbe je Korčulanin Željko Seretinek, tadašnji zapovjednik Pokretne obalne topničke baterije.
Izložba će obrađivati period od ustrojavanja i djelovanja Postrojbi obrane općine Korčula (koja je tada obuhvaćala dio poluotoka Pelješca od mjesta Mokala kod Orebića i cijeli otok Korčula) krajem ljeta 1991. do njihovog sudjelovanja u deblokadi poluotoka Pelješca krajem svibnja 1992.

Ovim putem autor moli sudionike tih događanja koji su mu voljni ustupiti svoje fotografije za izložbu (i knjigu u izradi) da se jave Kazimiru Opačku. Kontakt broj: 098/243-632
Fotografije u elektronskom obliku mogu najkasnije do petka 29.04. 2016. poslati na sljedeću e-mail adresu: kazopacak@gmail.com

Napomena:
Uz svaku fotografiju trebalo bi naznačiti ime postrojbe te mjesto i vrijeme kada je nastala. Na izložbi će bit objavljen samo određen broj fotografija a prema kriteriju autora izložbe.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku