Na Pelješcu sve spremno za skorašnju berbu

Na Pelješcu je sve spremno za skorašnju berbu plavca maloga kojim je zasađeno više od 80 posto svih vinograda, uključujući i najpoznatije lokacije na Dingaču i Postupu i druge vinograde s najkvalitetnijim grožđem te autohtone sorte vinove loze.

Vremenske prilike pogoduju vinogradarima, loza je dobro ponijela, grožđe je zdravo i očekuje se još jedna kvalitetna berba i proizvodnja vina izvrsne kakvoće. U međuvremenu već su obrane i prerađene rane sorte bijeloga grožđa i crne sorte vranac i dalmatinka u vinogradima u janjinskoj općini i na području Putnikovića. Ovogodišnja berba na Pelješcu opterećena je zbog korona virusa zalihama vina u vinarijama i podrumima iz lanjske berbe a vinogradari i vinari suočavaju se i s nedostatkom radne snage a znatne štete počinile su im i divlje svinje.

Komentiraj sa Facebook-om