Javni poziv: sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Fond dodjeljuje sredstva fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije:
1. S kotlom na drvenu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (sustav na biomasu)
2. S dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (sustav s dizalicom topline)
3. Sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora (sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima)
U postojeće obiteljske kuće energetskih razreda :
1. A,B i C u kontinentalnoj Hrvatskoj
2. A i B u primorskoj Hrvatskoj
Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog poziva je zgrada:
1. koja je zakonita,
2. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
3. koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
a. Ima najviše tri stambene jedinice,
b. Ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75 000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jednog ili više sustava (s PDV-om):
– Do 80%, ali ne više od 75 000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
– Do 60%, ali ne više od 56 250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
– Do 40%, ali ne više od 37 500,00 kn na ostalim područjima RH.
Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 30 000 000,00 kn.
Prijave se podnose online kroz sustav tkz. e-Prijave koji se nalazi na stranici fonda www.fzoeu.hr. Traženi dokumenti po ovom Javnom pozivu će se moći spremati unutar navedenog sustava od 01. listopada 2020. godine.
Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u sustav „e-Prijave“, pritiskom na osvjetljenu zelenu tipku „Podnesi Prijavu“ od 26. listopada 2020. g. u 9:00 sati.
Javni poziv se nalazi u privitku.
Link na Javni poziv: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/
Za sva dodatna pitanja kao i pomoć pri prijavi na raspolaganju stoji
Razvojna agencija Općine Orebić-Ora
Tel. 020/412-071

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku