Edukacija djece o zaštiti i spašavanju u Dječjem vrtiću Orebić

Foto: DV Orebić

Dječji vrtić Orebić i Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubronvik organiziraju prigodnu edukaciju djece u srijedu, 2. prosinca u 10 sati u DV Orebić.

Edukacija se provodi u sklopu provođenja programa edukacije djece iz područja zaštite i spašavanja, a uz mališane starijih grupa DV Orebić nazočit će joj i djeca nižih razreda OŠ Orebić.

Predstavnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje održat će prikaz sustava civilne zaštite prilagođen uzrastu djece, a u praktičnoj demonstraciji predstavit će se žurne službe i operativne snage (Hitna medicinska pmomoć, vatrogasci, HGSS…), naravno u mjeri i opsegu u kojima to dozvole vremenske prilike.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku