Priopćenje KTD Bilan vezano za naplatu odvoza smeća za iznajmljivače

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

KTD ‘Bilan’ dostavilo nam je priopćenje za javnost, kao odgovor na priopćenje kluba vijećnika HDZ-a nedavno objavljeno na našim stranicama.

Priopćenje koje potpisuju direktor Anto Radović i Predsjednik Nadzornog odbora Kristijan Marelić objavljujemo u cijelosti:

Dana 19. studenog ove godine je na lokalnom portalu objavljen tekst – “priopćenje jedine oporbene stranke”, potpisan po Klubu vijećnika HDZ-a, kojim se izražava negodovanje radi “…promašenog poteza u režiji KTD-a Bilan i Općine Orebić…”, a radi računa za odvoz otpada iznajmljivačima u turističkoj sezoni.

Obzirom na iznijete tvrdnje u tom napisu, smatramo potrebnim objaviti ovo priopćenje, u cilju valjanog informiranja javnosti, iako je navedeni tekst autoriziran samo od “jedine oporbene stranke”, a ne i od šireg kruga osoba.

U prvom redu treba istaknuti kako objavljeno priopćenje ne sadrži nikakovih konkretnih, argumentiranih, ili obrazloženih primjedaba, ili prigovora, na postupak KTD-a Bilan, već samo paušalne tvrdnje i kvalifikacije, rabeći pri tom floskule o “nesposobnosti i neumješnosti” Uprave KTD-a Bilan i izvršne vlasti u Općini Orebić, kao i vulgarna predbacivanja da je, na štetu iznajmljivača, grubo kršen Zakon. Pri tome se, i opet paušalno, poziva na Zakon o održivom gospodarenju otpadom iz srpnja 2013. godine.

Bez namjere da se ovim putem upuštamo u prizemnu polemiku s “Klubom vijećnika HDZ-a”, smatramo potrebnim iznijeti slijedeće.

Spomenuti Zakon o održivom gospodarenju otpadom iz srpnja 2013. godine, u svojem članku 6., st. 1. propisuje četiri temeljna načela, na kojima se zasniva čitav Zakon, te u toč. 1 iste odrebe definira načelo “onečišćivač plaća”, u kojem imenuje proizvođača otpada, prethodnog posjednika otpada i posjednika otpada, kao osobe koje su dužne snositi troškove zbrinjavanja tog otpada. Sukladno tome, svaki onaj koji je otpad proizveo, ili onaj koji ga posjeduje kao otpad koji je proizvela druga osoba na mjestu na kojem ga  sam onečišćivač proizvodi, je dužan snositi troškove njegovog zbrinjavanja. Citirana odredba Zakona je kristalno jasna i ne zahtijeva dodatno objašnjavanje. 

Odredba čl. 30., definira davatelja javne usluge prikupljanja otpada (KTD Bilan d.o.o.) i korisnika te usluge, tj. ranije spomenutog onečišćivača. U stavku 6., toč 3 citirane Zakonske odredbe stoji da je korisnik usluge “…dužan snositi troškove zbrinjavanja komunalnog otpada razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.”  Niti ovdje nema mjesta arbitrarnosti, već je decidirano propisano da trošak zbrinjavanja otpada direktno zavisi od kolličine koju onečišćivač proizvodi i predaje davatelju usluge zbrinjavanja, u konkretnom slučaju KTD-u Bilan.

Općina Orebić, s druge strane, primjenjuje Odluku koja je donesena prije niza godina, za vrijeme dok je sada “jedina oporbena stranka u Općinskom vijeću” bila pozicijska, tj. vladajuća, prema kojoj se trošak zbrinjavanja otpada obračunava prema članu domaćinstva. Član domaćinstva je svaka osoba koja trajno prebiva na toj adresi, te svaka ona koja povremeno, ili privremeno boravi na tom mjestu. U svakom slučaju, osoba, ili više njih, koje borave kod onečišćivača, pa samim time i proizvode otpad, jer je isti u tom slučaju posjednik otpada, je dužna snositi troškove njegovog  zbrinjavanja, primjenom uvodno citirane zakonske odredbe. Klub vijećnika HDZ-a može inicirati izmjenu takve odluke koju su donijeli za vrijeme dok su bili vladajuća većina, ili tražiti njezino potpuno ukidanje i stavljanje izvan snage. Pri tome se, naravno, očekuje i istovremeno predlaganje, tko bi to umjesto osoba koje Zakon definira kao obveznike, trebao snositi troškove gospodarenja tim otpadom.

Primjenjujući opisane odredbe Zakona, Nadzorni odbor KTD Bilan d.o.o., je još u svibnju prošle, 2014. godne, donio odluku kojom se trošak tog otpada treba zaračunati onima koji su ga dužni plaćati, te time i praktično proveo u djelo obvezujuće zakonske propise, a ne ih kršio, kako insinuira Klub vijećnika HDZ-a. Nije riječ o nikakovom “nametu”, već o zakonskoj obvezi, utemeljenoj na pravnoj stečevini EU (čl. 6., st. 1. Zakona). Određujući  cijenu te usluge, KTD Bilan d.o.o. je uzeo u obzir visinu cijene te usluge, koju naplaćuju u susjednim općinama, te ju odredio kao jednu od najnižih. Pri tome se vodilo računa da, za razliku od svih tih susjednih općina, KTD Bilan d.o.o. ima daleko veće troškove zbrinjavanja tog otpada, jer ga odlaže na dislociranom odlagalištu, udaljenom 100 km, (1.100.000,00 kn godišnje iznose troškovi samog odlaganja otpada, bez troškova odvoza).

Naposlijetku, smatramo potrebnim se očitovati i na konstataciju iz priopćenja “jedine oporbene stranke”, prema kojoj neregistrirani iznajmljivači ostvaruju preko 100.000 noćenja, pa bi se ovakovim obračunom samo registriranim iznajmljivačima, iste u stvari diskriminiralo u odnosu na neregistrirane. Sve neregistrirano, ili neprijavljeno, predstavlja istovremeno i nelegalno, a KTD Bilan d.o.o. posluje isključivo u zoni legalnog, i ne može spekulirati o potencijalnim tamnim, nelegalnim brojkama. Koristimo priliku, ovim putem, pozvati sve one koji imaju dokaza o navedenim nezakonitostima, da iste prijave nadležnim inspekcijama, kako bi i oni snosili teret gospodarenja otpadom  na jednak način, kao i oni koji su ga, slijedom zakonskih propisa, kao registrirani obvezni plaćati i plaćaju.

Budući da priopćenje Kluba vijećnika HDZ-a ne navodi konkretne protuzakonitosti, niti propise koji bi se na ovakav način “grubo kršili”, to niti odgovor prozvanog KTD-a Bilan d.o.o. nije i ne može biti konkretniji, doli jednostavnog iznošenja razloga i propisa kojima smo se rukovodili, te  smatramo da je navedeno u cijelosti jasno obrazloženo.

U Orebiću, 28. studenog 2015. godine.

 

Direktor KTD-a Bilan d.o.o.
Anto Radović

Predsjednik Nadzornog odbora KTD Bilan d.o.o.
Kristijan Marelić

                 Dana 19. studenog ove godine je na lokalnom portalu objavljen tekst – “priopćenje jedine oporbene stranke”, potpisan po Klubu vijećnika HDZ-a, kojim se izražava negodovanje radi “…promašenog poteza u režiji KTD-a Bilan i Općine Orebić…”, a radi računa za odvoz otpada iznajmljivačima u turističkoj sezoni.

                 Obzirom na iznijete tvrdnje u tom napisu, smatramo potrebnim objaviti ovo priopćenje, u cilju valjanog informiranja javnosti, iako je navedeni tekst autoriziran samo od “jedine oporbene stranke”, a ne i od šireg kruga osoba.

                 U prvom redu treba istaknuti kako objavljeno priopćenje ne sadrži nikakovih konkretnih, argumentiranih, ili obrazloženih primjedaba, ili prigovora, na postupak KTD-a Bilan, već samo paušalne tvrdnje i kvalifikacije, rabeći pri tom floskule o “nesposobnosti i neumješnosti” Uprave KTD-a Bilan i izvršne vlasti u Općini Orebić, kao i vulgarna predbacivanja da je, na štetu iznajmljivača, grubo kršen Zakon. Pri tome se, i opet paušalno, poziva na Zakon o održivom gospodarenju otpadom iz srpnja 2013. godine.

                 Bez namjere da se ovim putem upuštamo u prizemnu polemiku s “Klubom vijećnika HDZ-a”, smatramo potrebnim iznijeti slijedeće.

                 Spomenuti Zakon o održivom gospodarenju otpadom iz srpnja 2013. godine, u svojem članku 6., st. 1. propisuje četiri temeljna načela, na kojima se zasniva čitav Zakon, te u toč. 1 iste odrebe definira načelo “onečišćivač plaća“, u kojem imenuje proizvođača otpada, prethodnog posjednika otpada i posjednika otpada, kao osobe koje su dužne snositi troškove zbrinjavanja tog otpada. Sukladno tome, svaki onaj koji je otpad proizveo, ili onaj koji ga posjeduje kao otpad koji je proizvela druga osoba na mjestu na kojem ga  sam onečišćivač proizvodi, je dužan snositi troškove njegovog zbrinjavanja. Citirana odredba Zakona je kristalno jasna i ne zahtijeva dodatno objašnjavanje. 

                 Odredba čl. 30., definira davatelja javne usluge prikupljanja otpada (KTD Bilan d.o.o.) i korisnika te usluge, tj. ranije spomenutog onečišćivača. U stavku 6., toč 3 citirane Zakonske odredbe stoji da je korisnik usluge “…dužan snositi troškove zbrinjavanja komunalnog otpada razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.”  Niti ovdje nema mjesta arbitrarnosti, već je decidirano propisano da trošak zbrinjavanja otpada direktno zavisi od kolličine koju onečišćivač proizvodi i predaje davatelju usluge zbrinjavanja, u konkretnom slučaju KTD-u Bilan.

                 Općina Orebić, s druge strane, primjenjuje Odluku koja je donesena prije niza godina, za vrijeme dok je sada “jedina oporbena stranka u Općinskom vijeću” bila pozicijska, tj. vladajuća, prema kojoj se trošak zbrinjavanja otpada obračunava prema članu domaćinstva. Član domaćinstva je svaka osoba koja trajno prebiva na toj adresi, te svaka ona koja povremeno, ili privremeno boravi na tom mjestu. U svakom slučaju, osoba, ili više njih, koje borave kod onečišćivača, pa samim time i proizvode otpad, jer je isti u tom slučaju posjednik otpada, je dužna snositi troškove njegovog  zbrinjavanja, primjenom uvodno citirane zakonske odredbe. Klub vijećnika HDZ-a može inicirati izmjenu takve odluke koju su donijeli za vrijeme dok su bili vladajuća većina, ili tražiti njezino potpuno ukidanje i stavljanje izvan snage. Pri tome se, naravno, očekuje i istovremeno predlaganje, tko bi to umjesto osoba koje Zakon definira kao obveznike, trebao snositi troškove gospodarenja tim otpadom.

                 Primjenjujući opisane odredbe Zakona, Nadzorni odbor KTD Bilan d.o.o., je još u svibnju prošle, 2014. godne, donio odluku kojom se trošak tog otpada treba zaračunati onima koji su ga dužni plaćati, te time i praktično proveo u djelo obvezujuće zakonske propise, a ne ih kršio, kako insinuira Klub vijećnika HDZ-a. Nije riječ o nikakovom “nametu”, već o zakonskoj obvezi, utemeljenoj na pravnoj stečevini EU (čl. 6., st. 1. Zakona). Određujući  cijenu te usluge, KTD Bilan d.o.o. je uzeo u obzir visinu cijene te usluge, koju naplaćuju u susjednim općinama, te ju odredio kao jednu od najnižih. Pri tome se vodilo računa da, za razliku od svih tih susjednih općina, KTD Bilan d.o.o. ima daleko veće troškove zbrinjavanja tog otpada, jer ga odlaže na dislociranom odlagalištu, udaljenom 100 km, (1.100.000,00 kn godišnje iznose troškovi samog odlaganja otpada, bez troškova odvoza).

                 Naposlijetku, smatramo potrebnim se očitovati i na konstataciju iz priopćenja “jedine oporbene stranke”, prema kojoj neregistrirani iznajmljivači ostvaruju preko 100.000 noćenja, pa bi se ovakovim obračunom samo registriranim iznajmljivačima, iste u stvari diskriminiralo u odnosu na neregistrirane. Sve neregistrirano, ili neprijavljeno, predstavlja istovremeno i nelegalno, a KTD Bilan d.o.o. posluje isključivo u zoni legalnog, i ne može spekulirati o potencijalnim tamnim, nelegalnim brojkama. Koristimo priliku, ovim putem, pozvati sve one koji imaju dokaza o navedenim nezakonitostima, da iste prijave nadležnim inspekcijama, kako bi i oni snosili teret gospodarenja otpadom  na jednak način, kao i oni koji su ga, slijedom zakonskih propisa, kao registrirani obvezni plaćati i plaćaju.

                 Budući da priopćenje Kluba vijećnika HDZ-a ne navodi konkretne protuzakonitosti, niti propise koji bi se na ovakav način “grubo kršili”, to niti odgovor prozvanog KTD-a Bilan d.o.o. nije i ne može biti konkretniji, doli jednostavnog iznošenja razloga i propisa kojima smo se rukovodili, te  smatramo da je navedeno u cijelosti jasno obrazloženo.

U Orebiću, 28. studenog 2015. godine.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku