U ponedjeljak koncert slovenskog ansambla ‘Il terzo suono’ u Župnoj crkvi Pomoćnice kršćana u Orebiću

U okviru programa Dani kulture Orebić 2017, Matica hrvatska Orebić u suradnji s Korkyra Baroque Festivalom poziva vas na koncert klasične glazbe na kojem će nastupiti slovenski ansambl ”Il terzo Suono”, u ponedjeljak 11.09. u 20h u župnoj crkvi Pomoćnice kršćana u Orebiću.

Umjesto ulaznica nakon koncerta možete ostaviti dobrovoljni prilog.

Ovaj glazbeni događaj ostvaren je uz financijsku potporu Općine Orebić i Turističke zajednice Općine Orebić.

ll terzo suono (Slovenija)
Međunarodni ansambl Il terzo suono osnovan je 2005. godine. Svoj repertoar izvodi na baroknim instrumentima, prati čuvene soliste na festivalima i sastavljen je od članova različitih međunarodnih orkestara. Ovaj festivalski ansambl nastupa diljem Europe s ciljem povećanja vidljivosti slovenske glazbe i kulturne scene. Nastupao je na vodećim europskim festivalima, kao što su Festival u Ravellu, Festival Emiglia Romagna, Venetski festival i Le Vie del Barocco te je predstavio slovensku glazbu u Vijeću Europe u Luksemburgu. Ansambl redovito surađuje s čuvenim glazbenicima kao što su Sergio Azzolini, Christophe Coin, Giuliano Carmignola, Giovanni de Angeli i drugi. U pripremi je snimanje CD-a s djelima slovenskih i europskih skladatelja 17. i 18. stoljeća (Vivaldi, Tartini, Gabriello Pulitti, Isaac Posch.

Ansambl ”Il terzo suono” čine glazbenici:
Jasna Nadles, traverso
Stanko Madić, violina
Milan Vrsajkov, violončelo
Ivano Zanenghi, lutnja

I grandi maestri
(A. Vivaldi, A. Ivančić, G. Tartini, G. Ph. Telemann, S. Lanzetti, J. F. Fasch)

PROGRAM

Antonio Vivaldi
Trio sonata u G-duru RV 80 /
Trio Sonata in G major RV 80
Allegro – Larghetto – Allegro

Amando Ivančić
Sinfonia u A-duru /
Sinfonia in A major

Giuseppe Tartini
Sonata za violinu i basso continuo u e-molu op. 6 br. 4 /
Sonata for violin and basso continuo in E minor, op. 6 nr. 4
Grave – Allegro – Presto

Georg Philipp Telemann
Trio sonata TWV 42:G12 u G-duru /
Trio Sonata TWV 42:G12 in G major
Affettuoso – Vivace – Grave Andante – Vivace

Salvatore Lanzetti
Sonata VI za violončelo i basso continuo u B-duru /
Sonata VI for cello and basso continuo in B flat major
Allegro – Largo – Gavotta (Allegro ma non presto)

Johann Friedrich Fasch
Kvartet za flautu, violinu, fagot i basso continuo u C-duru /
Quartet for flute, violin, bassoon and basso continuo in C major.
Allegro – Largo – Allegro

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku