Roof Of Rock i u Donjoj Nakovani

Foto: DUNEA

DUNEA je  u Orebiću prezentirala dosadašnje rezultate rada na projektu iskorištavanja, zaštite i promocije objekata izgrađenih od pločastog vapnenca.

Kroz projekt Roof Of Rock, kojeg na području Dubrovačko-neretvanske županije provodi Regionalna razvojna agencija DUNEA, odabrana su tri reprezentativna lokaliteta koji će za našu županiju predstavljati primjere vrijedne ruralne kulture koja stvara prepoznatljivi krajobraz.

Rezultat je to zajedničkog istraživanja stručnjaka s područja kulturne baštine i geologa, koji su kroz projekt Roof Of Rock proveli istraživanja na temu pločastog vapnenca. Osim što je trebalo ustanoviti smještaj samih prirodnih nalazišta, bilo je bitno i pronaći objekte izgrađene od kamena nađenog na upravo toj lokaciji.

Sva su nalazišta popisana i kartirana, a po mišljenju stručnjaka kao tri najznačajnija izdvojena:

  • Kućice pod Veli vrh – Žrnovo (otok Korčula)
  • Donja Nakonava – u blizini Lovišta (Pelješac)
  • Štala Bobana Lazi – Aleja kod groblja Vela Luka (Korčula)

Oni će biti prezentirani u virtualnoj stvarnosti u GIS aplikaciji i mobilnim aplikacijama kako bi bili dostupniji turistima i ostalima zainteresiranima za ovu vrstu arhitekture. To je prvi od tri elaborata izrađena kroz projekt Roof Of Rock, a slijede još dva kroz koje će više pažnje biti usmjereno na restauraciju i konzervaciju ovih objekata te zakonski okvir za njihovu zaštitu.

Ovi i rezultati rada ostalih deset projektnih partnera prezentirani su na koordinaciji koja je održana 9. rujna u Orebiću, gdje je DUNEA bila domaćin sastanka. Tom je prilikom vanjski stručnjak Filip Bubalo iz Udruge Dragodid prezentirao spomenute rezultate istraživanja, a najavljeno je i objavljivanje Priručnika za održivo iskorištavanje, zaštitu i promociju objekata izgrađenih od pločastog vapnenca. U njemu će biti objedinjeni podaci dobiveni temeljem elaborata koje je Dragodid napravio na temu trenutačnog stanja objekata izgrađenih od pločastog vapnenca u DNŽ, konzervatorskih i zakonodavnih okvira, primjera restauracije, te temeljem fizičkih i kemijskih ispitivanja svojstava pločastog vapnenca u graditeljstvu kao što su: savitljivost, poroznost, ponašanje pod opterećenijim i sl.

Projekt Roof Of Rock – Vapnenac kao zajednički nazivnik prirodne i kulturne baštine duž krške obale Jadranskog mora ima za cilj uspostaviti zajedničku platformu za održivo iskorištavanje, zaštitu i promociju pločastog vapnenca, te kreiranje smjernica za održivo upravljanje pločastim vapnencem kao zajedničkom prirodnom i kulturnom vrijednosti na cjelokupnom projektnom prostoru koji se proteže od Italije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nositelj projekta je Geološki zavod Slovenije.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku