Počinju radionice za izradu ‘Zelenog plana’ na području LAG-a 5

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

Lokalna akcijska grupa ‘LAG5’ započinje sutra s održavanjem ciklusa radionica koje će poslužiti kao podloga za izradu strateškog dokumenta održivog razvoja područja koje LAG5 obuhvaća (uključujući naravno cijeli poluotok Pelješac, te otok Korčulu). Prva radionica održava se u nedjelju, 13. rujna u Trpnju, a već u ponedjeljak u 18 sati održava se i radionica za područje općine Orebić u dvorani Općine u 18 sati.

‘Zeleni plan’ područja LAGA5 biti će strateški dokument, koji će služiti kao podloga izradi projekata jedinica lokalne samouprave na području LAGA5, gospodarskih i projekata udruga civilnog društva. Naglasak je, naravno, na projekte koji će se financirati sredstvima Europskih fondova. Sukladno tome, radionice će poslužiti kao mjesto gdje će se čuti glas upravo prije navedenih subjekata, te građana, te saslušati prijedlozi koji će biti inkorporirani u budući strateški dokument.

Vaša nazočnost na radionicama posebice je značajna ukoliko predstavljate subjekt koji planira neki od budućih vlastitih projekata financirati sredstvima fondova Europske unije – jer je jedan od osnovnih preduvjeta dobijanja sredstava – bit sukladan važećoj razvojnoj strategiji na nekom području.

‘Zeleni plan’ obuhvatit će i preporuke i projektne prijedloge za svaku jedinicu lokalne samouprave s područja LAG-a u osam segmenata:

 1. Hrana – s naglaskom na rekonstrukciju i održivi razvoj tradicionalne autohtone poljoprivrede
 2. Gospodarenje vodnim resursima – s naglaskom na po IPCC izvješćima projicirane klimatske promjene na Mediteranu i posljedično nužnu promjenu strategije vodnog gospodarstva.
 3. Energija – s idejnim planom tranzicije u postfosilno društvo planskim povećanjem korištenja obnovljivih izvora energije te izračunom vremenskih i financijskih parametara tog pothvata.
 4. Arhitektura, krajobraz i prostorno planiranje – s naglaskom na tradicionalnu i pasivnu gradnju.
 5. Odgovorni i održivi turizam – s naglaskom na optimizaciju već započetog razvoja selektivnih oblika turizma i pojačanog korištenja resursa autohtone poljoprivredne proizvodnje.
 6. Gospodarenje otpadom – s naglaskom na ispunjenje svih do sada stvorenih zakonskih obaveza, a prije svega 50% primarne selekcije komunalnog i 70 % građevinskog otpada.
 7. Upravljanje (i održivo korištenje) zaštićenim područjima prirode, na svim nivoima zaštite, od nivoa zaštićenog krajobraza do parka prirode i nacionalnog parka (uključujući i Natura 2000 područja.
 8. Transport- s naglaskom na očekivani rast cijene fosilnih goriva i pojačani (pogotovo sezonski) javni prijevoz roba i putnika, te razvoj jače unutrašnje povezanosti svih područja LAG-a 5).

Prvenstveni motiv izrade  Zelenog plana jest nedostatak materijalnih  sredstava i ljudskih resursa u jedinicama lokalne samouprave na području LAG-a 5, kojima  bi samostalno pristupile izradi strateških ili akcijskih dokumenata – koji su preduvjet za efikasno povlačenje EU sredstava. Stoga će LAG izradom Zelenog plana  omogućiti  prvenstveno jedinicama lokalne samouprave i javnim poduzećima da imaju spremne projektne prijedloge koje će aplicirati na Program ruralnog razvoja i uopće na natječaje Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog poljoprivrednog fonda.

Zeleni plan  će  okupiti recentne podatke dobivene kroz javne rasprave, prikupljanjem podataka na terenu kroz anketno ispitivanje reprezentativnoga broja kućanstava na određenom području, te inkorporirati razvojne potrebe izražene od glavnih dionika s područja LAG-a 5. Također, cilj je utvrditi koje su to potrebe izražene na više područja te na taj način krenuti s izradom projektnih prijedloga kojima će LAG 5 biti nositelj a koje će obuhvaćati sanaciju npr. lokalnih vodovoda na čitavom području LAG-a.

Zeleni rad će izrađivati interdisciplinarni stručni tim od 30-ak ljudi s voditeljima po segmentima:

 • Vjeran Piršić, glavni koordinator stručnjaka
 • Zoran Skala, ex PGŽ, koordinator izrade ZP LAG 5.
 • Roman Ozimec, voditelj radne grupe HRANA I POLJOPRIVREDA.
 • Čedomir Miler, voditelj radne grupe VODA I VODOOPSKRBA.
 • Goran Krajačić, voditelj radne grupe ENERGIJA.
 • Nedo Pinezić, voditelj radne grupe TURIZAM.
 • Dejan Kosić, voditelj radne grupe GOSPODARENJE OTPADOM.
 • Marija Martinko, voditelj radne grupe ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE.
 • Đani Bodlović, voditelj radne grupe TRANSPORT.

Želite li potvrditi svoje sudjelovanje na radionici u Orebiću u ponedjeljak – to možete učiniti klikom ovdje.

 

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku