Predavanje ‘Vizualni identitet Dalmacije: Primjeri tradicionalne i nove gradnje’ u ponedjeljak u Orebiću

Foto: OMH Orebić

Ogranak Matice hrvatske u Orebiću vas poziva na predavanje pod nazivom: ”Vizualni identitet Dalmacije: Primjeri tradicionalne i nove gradnje”, kojega će voditi dipl.ing.grad. Toni Ćurković.

Predavanje će se održati u dvorani općine Orebić, 21.12.2015. u 19:30h.

Mogli bismo reći kako je hrvatska obala okrunjena parolom ”raj na zemlji” zasigurno idilična lokacija mnogih turista, ali također i dijelić identiteta svakog lokalnog stanovnika koji tu boravi. Boravak ili samo kratkotrajna posjeta našoj obali, slučajnog turista ili namjernika često potiče na snove i planove o gradnji vlastitog azila u nekom od jedinstvenih ambijenata koje je oblikovao sklad i izrazito socijalne vrijednosti svakodnevnog života, u kojima još žive ljudi privlačne komunikativnosti. Riječ je, bez ikakva pretjerivanja, o jednom od najljepših kulturno-prirodnih područja uopće. I trajni i privremeni boravak na bilo kojoj točki Jadrana čini nas nemirnima zbog spoznaje da je čitav taj prostor danas na prekretnici, zahvaćen procesom nove gradnje koji ugrožava iznimne vrijednosti izvorne lokalne i regionalne graditeljske baštine, povijesnih ambijenata i krajolika koji je humaniziran tokom milenija. Suočeni s brojnim problemima degradacije tog prostora koji je oblikovao naš identitet (osobni, zavičajni i nacionalni), željeli smo dati svoj prilog stručnoj analizi problematike obnove povijesnog krajolika i ambijenta te razvijanju svijesti o njihovim trajnim vrijednostima i značenjima.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku