Održano predavanje o autohtonosti Hrvatskog naroda

U Trpnju je održano predavanje ”Hrvati su autohtono pučanstvo na svom povijesnom prostoru – nismo došli u stoljeću sedmom” koje je održao sveučilišni profesor i dirigent Nikola Dabelić.

”Hrvati su autohtono pučanstvo na svom povijesnom prostoru – nismo došli u stoljeću sedmom” naslov je predavanja koje je u trpnju održao sveučilišni pšrofesor, dirigent i diplomat Nikola Dabelić iz Zagreba. Brojni Trpanjci i gosti sa zanimanjem su pratili njegovo izlaganje koje se temeljilo na knjizi doktora znanosti Ivana Jurića, profesora u Zagrebu ”Podrijetlo Hrvata – genetički dokazi autohtonosti”. Stavovi profesora Jurića, rekao je Nikola Dabelić, temelje se na znanstvenim spoznajama vodećih svjetskih i domaćih genetičara i bacaju potpuno drukčiju svjetlost na etnogenezu hrvatskog naroda.Uvodno je o znanstvenom radu profesora Jurića u ime organizatora predavanja govorio načelnik općine Trpanj Jakša Franković, a o životnom i umjetničkom putu Nikole Dabelića i njegovim vezama s Dubrovnikom i Trpnjem naš novinar Joško Jelavić.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku