Natječaj za zapošljavanje – LAG 5 traži tajnika(cu) u Orebiću

Lokalna akcijska grupa – LAG 5 zamolila nas je na objavu natječaja za radno mjesto – tajnika(cu) u uredu LAG-a  Orebiću.

 NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO TAJNIKA UDRUGE "LAG 5"

 

 

Radno mjesto: Tajnik/tajnica LAG-a

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5"

Mjesto rada: Orebić

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godine)

Objava natječaja: petak, 28. studenog 2013. godine

Rok za prijavu: ponedjeljak, 9. prosinca 2013. godine

Više informacija o natječaju:

 

Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, s probnim radom u trajanju od 3 mjeseca i radnim mjestom u Orebiću na poslovima tajnika.

Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati poslove tajnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • organiziranje izvršavanja zadaća Udruge i provedba usvojenog Programa rada,
 • uspostava i održavanje kontakata sa svim članovima Udruge i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija, promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge i različitim vanjskim partnerima,
 • organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere,
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva,
 • upoznavanje javnosti s radom Udruge,
 • terenski rad,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge.

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

Završen diplomski sveučilišni studij (min. 300 ECTS bodova) završen diplomski sveučilišni studij društvenog, prirodnog, tehničkog ili drugog smjera, te:

 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava,
 • poželjno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte,
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično poznavanje rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:životopis / CV.

 • Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.

 

Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Probni rad od 3 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 9. prosinca 2013. preporučenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5
Obala pomoraca 24
20 250 Orebić

S naznakom: „Natječaj za zapošljavanje“

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.

Sve dodatne informacije možete dobiti na 098 – 188 2539 ili maja.cebalo@gmail.com.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku