Besplatni udžbenici prvašima, ostalima subvencija prema posebnim kriterijima

Foto: Denis Lovrović

Općina Orebić i ove će godine osigurati besplatne udžbenike za sve učenike upisane u I. razred osnovne škole, te subvencionirati nabavku školskih udžbenika za učenike ostalih razreda prema posebnim kriterijima.

Svim učenicima upisanim u I. razred osnovnih škola na području Općine Orebić nabavku školskih udžbenika za školsku godinu 2015./2016. financirati će Općina Orebić.

Općina Orebić također će za školsku 2016./2017. godinu subvencionirati nabavku školskih udžbenika i to prema sljedećim kriterijima:

  • Za djecu s posebnim potrebama i djecu koje uzdržava samo jedan roditelj – subvencionirat će se cjelokupan iznos utrošen za nabavku udžbenika.
  • Djeca roditelja s troje i više djece (djeca koja su polaznici osnovne ili srednje škole, te dječjeg vrtića) – subvencionirat će se 75% od ukupne vrijednosti utrošene za nabavku udžbenika.
  • Roditelji čija djeca nisu obuhvaćena navedenim kriterijima, a koji zbog loših materijalnih ili drugih uvjeta nisu u mogućnosti osigurati sredstva za nabavku udžbenika subvencionirat će se sukladno proračunskim mogućnostima Općine Orebić.

Da bi ostvarili ova prava roditelji moraju potrebnu dokumentaciju dostaviti na  najkasnije do 30. rujna 2015. godine. Detaljnije informacije možete dobiti u Općini Orebić na telefonski broj 020/713-678 u vremenu od 09,00 do 12,00 sati. Detaljnije informacije i popis potrebne dokumenacije možete također potražiti i na službenim web stranicama Općine Orebić.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku