Sport

U ovoj kategoriji pokušat ćemo Vas kvalitetno informirati o sportskim aktivnostima na našem terenu.

Hajduk i reprezentacije ovdje neće biti u prvom planu. Osim ako kakva grupa navijača s našeg terena organizira putovanje pa žele o nekim organizacijskim detaljima informirati javnost. Naše teme će biti sportski kolektivi i događaji na našem terenu koji nažalost rijetko imaju dovoljan značaj da biste o njima čitali u dnevnom tisku ili na nacionalnim portalima.

Kao i u svim ostalim temama i za ovu pozivamo predstavnike klubova i saveza, te sve sportske entuzijaste Orebića i okolnih mjesta da svojim tekstualnim i foto prilozima obogate našu rubriku, a o svojim natjecanjima i sportskim postignućima informiraju žitelje našeg kraja.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku