Radovi na asfaltiranju igrališta u Vignju

Foto: Tonči Čulina

Ovih dana počeli su završni radovi asfaltiranja igrališta u Vignju. Već nekoliko godina čekalo se na završetak igrališta, koje je već standardnih dimenzija potrebnih za većinu sportova, a mještani Vignja su već dobrovoljnim radom postavili i ogradu.

Ovih dana su strojevi Asfalt inženjeringa iz Metkovića počeli s pripremnim radovima za asfaltiranje. Trošak asfaltiranja i materijal za ogradu snosi Općina Orebić

Kako saznajemo na portalu nakovana.com – predloženo je da se igralište nazove ‘Športsko rekreativni centar učitelj Ante Kosić”, po čovjeku koji između ostalog zaslužan i za početak gradnje igrališta.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku