Izravni prijenos 28. sjednice OV

Ovdje možete pratiti izravni tonski i tekstualni prijenos 28. sjednice Općinskog vijeća općine Orebić.

Sjednica je zakazana za 15 sati, a malo kasnimo zbog tehničkih problema.

Predložen je slijedeći dnevni red:

  1. Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2015.g.
  2. Odluka o pokriću manjka iz 2015.g.
  3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
  4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Orebić za 2016. i projekcije Proračuna za 2017. i 2018.g.
  5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
  6. Godišnji financijski izvještaj KTD “Bilan” d.o.o. za 2015.g.
  7. Godišnji financijski izvještaj “Vodovod i odvodnja” d.o.o. za 2015.g.
  8. Godišnji financijski izvještaj PU “Dječji vrtić Orebić” za 2015.g.
  9. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Orebić (Usklađenje II)
  10. Plan zaštite i spašavanja Općine Orebić (usklađenje II)

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku