Izravan tonski prijenos 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić 16.03.2022.

Ovdje možete pratiti izravan tonski prijenos 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.

Početak sjednice zakazan je za 9 sati, a za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić
2. Prijedlog Odluke o prijenosu 2% suvlasničkog udjela Općine Orebić u trgovačkom društvu NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Trpanj
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić
4. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Orebić
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu KTD Bilan d.o.o.
6. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje KTD Bilan d.o.o.
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu poduzeća Vodovod i odcvodnja d.o.o.
8. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji i informacije o stanju u poduzeću Vodovod i odvodnja d.o.o.

Materijale za točke dnevnog reda, kao što su upućeni i vijećnicima, možete pogledati na službenoj web stranici Općine Orebić.

Kao i proteklih 8 godina, transparentnost rada vijeća kroz izravan tonski prijenos građanima općine Orebić osigurava portal Orebić.com.hr.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku