U subotu sjednica Općinskog vijeća – prijenos na orebic.com.hr

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

Osma sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za ovu subotu, 29. ožujka u 18:00 sati. Uz niz izvješća za prošlu godinu koje bi vijećnici trebali prihvatiti zaključcima, izdvajamo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić, za koje se očekuje kako će se radi ekonomičnosti održati na isti dan kada i izbori za EU parlament.

Dnevni red izgleda ovako:

  1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvrđenju programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2013.g.
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvjšća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za radoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.
  4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 5. lipnja do 31. prosinca 2013.
  5. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić.
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke u uključivanje Općine Orebić u projekt LEADER-ov pristup ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
  7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Predškolske ustanove Dječji vrtić Orebić.
  8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na poručju Općine Orebić.

Zanimljivo ili manje zanimljivo odlučite sami. Pratiti možete uživo, uz tonski i tekstualni prijenos na orebi.com.hr, a možete i naknadno preslušati snimku ili pročitati izvješće.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku