Održana izborna skupština Matice umirovljenika Općine Orebić

Foto: Ned Horton

Na izbornoj skupštini Matice umirovljenika Općine Orebić za predsjednicu je izabrana Vinka Miočević iz Orebića, za tajnicu Anita Perčić iz Vignja, a u izvršni odbor Katica Kosović, Jasminka Domaćin i Božena Kosović iz Orebića. Članovi s Pelješke župe i jugozapadnog dijela Pelješca biti će izabrani naknadno.

Izabran je i nadzorni odbor i donesen program rada za ovu godinu. Novoizabrana predsjednica Vinka Miočević u ime svih članova zahvalila je dosadašnjem predsjedniku Juru Mateljku koji je proteklih 12 godina bio na čelu Matice umirovljenika u Orebiću i znatno doprinio njenom radu. Minutom šutnje odana je počast pokojnom Antu Kosoviću, dugogodišnjem tajniku matice, te svim preminulim članovima.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku