Sedma sjednica Općinskog vijeća – FOTO, AUDIO

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

Danas je održana sedma sjednica aktualnog saziva Općinskog vijeća. Iako dnevni red to nije sugreriao sjednica je ipak potrajala, a na momente je bilo i prilično žustro.

Pred vijećnicima se našlo 7 točaka. Jedna od predviđeniih povučena je prije početka same sjednice –  pa nije raspravljano o Odluci o dopuni Odluke o izradi UPU TZ Dubravica – istok, a na inicijativu suinvestitora – zainteresiranih strana koji su tražili još vremena za usklađivanje stavova.

Prije početka sjednice izviješće o radu izvršne vlasti u proteklom periodu prezentirao je načelnik Tomislav Ančić. Iznio je brojne aktualnosti od kojih izdvajamo:

  • projekt s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – nabave komunalne opreme kroz koji će Općina Orebić nabaviti tisuću kanti za prikupljanje primarnih sirovina i 15 zelenih otoka gdje bi u projektu od 470 tisuća kuna Općina participirala s 40% a nadležno ministarstvo 60%.
  • Također je sugerirao kako vjeruje da će Općina do lipnja aplicirati za sredstva istog Fonda za uređenje reciklažnog dvorišta u Podvlaštici.
  • S istim fondom Općina je krenula i u projekt modernizacije javne rasvjete ‘težak’ 270 tisuća kuna u istom omjeru 60%:40%, a koji bi uz smanjenje svjetlosnog zagađenja donio ii uštedu od cca. 15% što bi trebalo iznositi oko 120 – 150 tisuća kuna.
  • U narednih desetak dana možemo očekivati javnu raspravu vezanu za izmjene UPU-a koje predviđaju izgradnju montažne dvorane na prostoru između hotela Orsan i Bellevue
  • Od strane ministarstva turizma odobrena je izrada projektne dokumentacije za projekt uređenja biciklističkih staza na pelješkoj župi, te uređenje zgrada škola u G. Vrućici i Županjem selu s ciljem revitalizacije unutrašnjosti pol. Pelješca.
  • Sa četiri pelješke Općine pokrenuta je inicijativa za pokretanje javne vatrogasne postrojbe – iako je njezin ishod neizvjestan zbog mjera štednje središnje države.
  • Apliciranje fondu za ruralni razvoj za projekt uređenja informativnih kutaka u čitaonicama na Pelješkoj župi
  • Slijedeći tjedan kreće ostatak predviđenog asfaltiranja na području općine.

Donačelnik Perica Tolj izvijestio je i o početku radova na Osnovnoj školi Orebić, koji su formalno započeli danas, a 26. veljače očekuje se početak obimnijih radova. O detaljima izvođenja radova izvijestit ćemo u posebnom članku. 

Već kod donošenja dnevnog reda krenula je rasprava. Zastupnik Miro Roso (HDZ) inzistirao je da se rasprava o dohrani plaže Trstenica dopuni tako da se odlučuje o dohrani svih plaža na području Općine. Načelnik Ančić je pojasnio kako je i stav izvršne vlasti Općine načelno jednak – ali zbog gotovosti dokumentacije za dohranu plaže Trstenica, a u konzultaciji s nadležnim službama koje dohranu trebaju odobriti, odlučeno je da se prvo pristupi ovom projektu, dok bi se za ostale plaže zajednička odluka našla na dnevnom redu već slijedeće sjednice vijeća, a dohrana izvršila već u travnju. Zaključak o dodjeli suglasnosti za dohranu plaže Trstenica donesen je jednoglasno – te možemo očekivati da će se u kraćem roku pristupiti nasipanju plaže Trstenica kamenim agregatom iz kamenoloma u Podvlaštici prema pripremljenom i odobrenom elaboratu.

Formalne izmijene Odluke o javnim priznanjima, gdje je uslijed zakonskih promjena ‘odbor’ zamijenjen ‘komisijom’ donešene su također jednoglasno.

Međutim, već slijedeća točka dnevnog reda – imenovanje članova rečene komisije, polučila je žustru raspravu vladajućih i oporbe. Uz predložene članove komisije u sastavu: Lovro Katalinić, Anto Radović, Marija Mrgudić, Teo Antunović, Bosiljka Bilčić i Vinicije Lupis za člana i predsjednika predložen je i HDZ-ov vijećnik Dario Krističević. Dario je uz konzultacije sa strankom odbio ponuđenu dužnost, iznoseći stav HDZ-a kako ne žele sudjelovati u radu komisija dok se u dogovoru s vlašću, a sukladno izbornim rezultatima, ne imenuju članovi HDZ-a i u svim ostalim komisijama, te HDZ-ov dopredsjednik vijeća. I vladajući i oporba prebacivali su krivnju za nedostatak suradnje na one druge, a točka je zaključena ponovnim obostranim prolongiranjem dogovora, te izborom Kazimira Opačka (HSP AS) za preostalog člana komisije, uz suzdržano glasovanje vijećnika HDZ-a.

Još dvije točke dnevnog reda – ona o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja u Podvlaštici, te o izmjenama u imenovanju stožera zaštite i spašavanja protekle su rutinski.

Slijedilo je izviješće o pripremama Turističke zajednice za predstojeću Turističku sezonu koje je prezentirao Tomislav Ančić, koji je po zakonu također i predsjenik vijeća Turističke zajednice. Izdvajamo planirane brojne edukacije za turističke djelatnike i iznajmljivače, posebno one na teme ‘Standard uređenja apartmana’ i ‘Turistička tura Orebić’, kao i tečaj Poljskog jezika koji bi se trebao organizirati s jednom Poljskom putničkom agencijom.

Pod točkom razno, predsjednica Općinskog vijeća iznenadila je većiinu nazočnih s dvije pokrenute teme. Prezentirala je vijeću pisma građana koja prima kao predsjednica OV, a u kojima je pozivaju da pomogne u rješavanju pojedinih problema. Tako smo primjerice saznali kako jedna gospođa sugerira da Općina intervenira kod Jadrolinije i zamijeni kapetana trajekta koji neprikladno pristaje na orebićku rivu, ili pak ponešto o imovinsko pravnim nesuglasicama u obitelji u Kuni, pritužbama građana na stanje i regulaciju pojedinih cesta i sl. Većina vijećnika suglasili su se kako ovakve probleme ne može rješavati Općinsko vijeće, već većinu treba rješavati bilo na razini mjesnih odbora, ili kroz ured načelnika, a po potrebi izlaziti pred Vijeće samo s onim problemima koji su  njegovoj ingerenciji.

Pred sam kraj sjednice, predsjednica vijeća iznijela je vijećnicima i nazočnima svoja razmišljanja o tome kako bi trenutna tajnica vijeća gđa. Radojka Ćurković trebala početi s edukacijom mlađe osobe koja bi je kroz određeno vrijeme zamijenila na mjestu tajnice. Ova je ideja naišla na glasno neodobravanje većine oporbenih vijećnika. Gđa. Ćurković je kazala kako je također bila jako iznenađena i kada je prvi puta čula za ovakvo razmišljanje, te je upitala koji je pravi razlog želje za njezinom smjenom, a načelnik Ančić suglasio se s njenim stavom kako bi se eventualna pitanja njezina angažmana trebala prvenstveno rješavati u dijalogu s načelnikom, jer tako nalaže forma i procedura.

Nakon raznog, vijećnici su zaključili s radom u sedmoj sjednici. 

Cjelovitu snimku sjednice poslušajte ispod članka. Postoje i prednosti nad slušanjem uživo – djelove koji Vam nisu zaimljivi – možete premotati.

{jumi [*11]}

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku