S 25. sjednice Općinskog vijeća – AUDIO – FOTO

Foto i galerija: Ivica Dajak

Poslušajte tonsku snimku i pogledajte kako je bilo na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj u utorak, 1. ožujka.

U utorak je trenutni saziv Općinskog vijeća općine Orebić održao svoju 25. sjednicu. Usvojeno je svih sedam točaka predloženog dnevnog reda gotovo bez rasprave o bilo kojoj od točaka.

Oporbeni HDZ usprotivio se odluci o prekoračenju pro računu, dio vijećnika bio je suzdržan kod odluke o prijenosu prava na vodnim građevinama komunalnom poduzeću Vodovod i odvodnja, a oporba se protivila i imenovanjima novih članova u radna tijela vijeća – u kojima nema vlastitih članova o čemu se od osnutka vijeća ne može dogovoriti s vladajućima.

Jednoglasno su donešene odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu – FLAG – koji bi trebao olakšati dobivanje EU potpora u ribarstvu, te pristupanju u Europski savez ruta Napoleonovih gradova – koji bi trebao otvoriti dodatne mogućnosti razvoja dijela turističkih subjekata.

HSP – AS, koji je u ovom sazivu vijeća imao tri vjiećnika, od danas više nije zastupljen u Općinskom vijeću – nakon što su stranku napustili Kazimir Opačak, Mario Vekić i Anto Radović – i vijećnik Josip Guć koji je u vijeće ušao s liste HSP-AS kao zamjena za Antu Radovića – također je podnio ostavku na članstvo u toj stranci, o čemu nas je informirao predsjednik OV Toni Marelić. Također je kazao kako je orebićki HSP-AS tražio od vijećnika Guća da se u korist stranke odrekne mandata, što sukladno zakonu nije obavezan – te neće učiniti. 

Predsjednik vijeća također je pročitao dio iz odgovora Ministarstva uprave – koje se negativno očitovalo o HDZ-ovu zahtjevu za raspuštanjem vijeća i izvršnog tijela – načelnika.  Tomislav Jurjević u ime HDZ-a prokomentirao je kako i dalje drži da je rad vijeća nezakonit, te najavio daljnje korake. Također je izrazio sumnju u pravnu snagu zapisnika s prethodnih sjednica koji su dostavljeni Ministarstvu, obzirom da bi isti tek na aktualnoj sjednici trebali biti usvojeni od vijeća. U tom je smislu stavio i primjedbu na jedan od zapisnika, u koji nije bilo unešeno da se dokumentacija o imenovanju zamjenskog vijećnika nije na sjednici na zahtjev predočila vijećnicima.

Vijećnici su većinu vremena sjednice utrošili na vijećnička pitanja, koja su izazvala brojna verbalna sučeljavanja, primjerice između načelnika Ančića i HDZ-ovog vijećnika Jurjevića na temu rada i zasluga bivše i aktualne vlasti na projektu dogradnje osnovne škole, te između vijećnika Bogoje i bivše predsjednice OV Marije Mrgudić – koja je kulminirala povišenim tonovima nakon sjednice. Vijećnik HDZ-a Vladimir Bogoje oštro je kritizirao postavljanje gđe. Mrgudić za koordinatora kod donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Orebić – optužujući je za zlouporabu položaja i ovlasti kod donošenja tehničkih ispravki prostornog plana – te je njezino imenovanje na ovu dužnost karakterizirao kao zastrašujuće.

Sve detalje sa sjednice pogledajte i poslušajte ispod teksta:

{jumi [*49]}

 

Komentiraj sa Facebook-om