Proračun Općine Orebić za 2017.g. – sutra pred Općinskim vijećem

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr

U subotu, 10. prosinca, Općinsko vijeće općine Orebić očitovat će se o prijedlogu rebalansa Proračuna za 2016. i Proračuna za 2017.g.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana je za 9 sati, a možete je, osim u dvorani, pratiti i na portalu Orebić.com.hr.

Prijedlog proračuna za 2017. godinu ‘težak’ je 26,5 milijuna kuna. Za ilustraciju, sukladno posljednjem popisu stanovništva, radi se o 6.400 kuna po svakom stanovniku općine – o čijem trošenju odlučuje na prijedlog načelnika trinaest vijećnika Općinskog vijeća, a za donošenje konačne odluke o vašem novcu dovoljna je odluka sedam vaših izabranih predstavnika. Zato smatramo da je jako važno da vam omogućimo uvid u rad Vijeća i sutrašnju sjednicu – kako biste se iz prve ruke uvjerili raspolaže li se vašem novcem mudro i savjesno.

Općina u 2017. planira uprihoditi nešto manje od 13 milijuna kuna iz poreza i sličnih izvora, 7 milijuna kuna planiranih je primitaka u formi subvencija  iz državnog i županijskog proračuna, gotovo 3 milijuna kuna planira se namaknuti prodajom nekretnina, dok se u 2017. Općina planira zadužiti za dodatnih 2,1 milijun kuna – koliko iznosi planirani deficit proračuna.

Među najvrijednijim kapitalnim projektima planiranih u proračunu za 2017. su: završetak dogradnje osnovne škole i dvorane na što se planira utrošiti nešto više od 2 milijuna kuna, Uređenje kuće maslina i vina “Pelješka župa” čija prva faza realizacije iznosi 2 milijuna kuna, izgradnja i opremanje igrališta dječjeg vrtića u Orebiću vrijedna 1.5 milijuna kuna, izgradnja kapelice za ispraćaj pokojnika na groblju Velike Gospe vrijednosti 1.25 milijuna kuna, te uređenje središnjeg trga u Vignju za iznos od 1 milijun kuna. Naravno, u 26 milijuna kuna uključeno je puno drugih, manjih komunalnih projekata, kao i milijuni tekućih troškova poslovanja Općine, Dječjeg vrtića i drugih subjekata.

Od planiranja do realizacije dug je put – pa će se tako pred vijećnicima naći i Rebalans proračuna za 2016.g. kojim se konstatira kako će se od planiranih 39 milijuna kuna u 2016. zapravo realizirati malo manje od 26 milijuna, a najveći dio gore spomenutih kapitalnih projekata već je bio planiran za realizaciju u ovoj godini.

Kako predložene dokumente obrazlaže načelnik, te što o njima imaju reći vijećnici Općinskog vijeća možete poslušati sutra od 9 sati u dvorani Općine, odnosno u izravnom tonskom prijenosu koji osigurava Orebić.com.hr. Uz proračunske dokumente, na dnevnom su redu sjednice i raspored sredstava za financiranje rada stranaka i neovisnih vijećnika, odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova, te zaključak o suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić, pa dnevni red ima ukupno 12 točaka:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.g.
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.g.
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
 5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
 6. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.g.
 8. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2017.g.
 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2017.g.
 10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017.g.
 11. Prijedlog Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2017.g.
 12. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku