Prijava kandidacijskih lista za izbore članova Vijeća mjesnih odbora

Od danas počinje teći četrnaestodnevni rok za prijavu kandidacijskih lista za izbore članova Vijeća u jedanaest mjesnih odbora u orebićkoj općini, koji su zakazani za 15. lipnja ove godine.

Osim u Orebiću , gdje se u mjesni odbor bira 9 članova i u mjesnom odboru Podobuće i Borje u koji se biraju 3 člana, u svim drugim mjesnim odborima bira se 5 članova. Načelnik Tomislav Ančić imenovao je općinsko izborno povjerenstvo od 6 članova s predsjednicom Ines Vlahović-Cibilić.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku