Peta sjednica Općinskog vijeća – izviješće, foto, audio

Foto: Sivija Tomašević | orebic.com.hr

Jučer je održana peta sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić. Ukratko – sve odluke planirane dnevnim redom su izglasane, a iz točaka informacija uglavnom su izostale žustre rasprave. Najvažnije su novosti izvijesno pokretanje ‘Kave’, plan privremenog preseljenja škole u prostorije ‘Viganj commerce-a” iznad “Konzuma”, te pokretanje postupka vezano za postavljanje montažne dvorane u Orebiću. Svjedočili smo i prvim neslaganjima među vladajućima.

Peta sjednica OV, sukladno opsežnom dnevnom redu od čak 16. točaka potrajala je gotovo četiri sata. Nazočili su gotovo svi vijećnici (samo je Niko Antičević drugim neodgodivim obvezama ispričao svoj dolazak), te solidan broj zainteresiranih građana. Putem naših web stranica, izravan je tonski prijenos pratilo preko pedeset domaćinstava.

   
 
orebic.com.hr u akciji  
   

Ovu prigodom se ispričavam i zbog tehničkih problema u realizaciji prijenosa, ali i tehničke potpore odvijanju sjednice.

Unatoč najboljoj volji, računala ponekad otkažu poslušnost te je potrebno određeno vrijeme za restart ili sličnu operaciju kako bi se rad normalno nastavio.

Zahvaljujući i respektirajući povjerenje desetina slušatelja izravnog prijenosa i stotina čitatelja i slušatelja izviješća i snimke, moram istakuti kako prijenose realiziramo, iako uz izvrsnu suradnju i svekoliku pomoć Općine Orebić, ipak volonterski i nedostatnom vlastitom i posuđenom opremom (još jednom zahvala i OŠ Orebić), pa su uz najbolju volju povremeni tehnički nedostatci još uvijek neizbježni.

 
   

Sjednica je započela odlukama vezanim uz osnivanje nove tvrtke ‘Vodovod i odvodnja’ koja će nastati izdvajanjem dijela poslovanja iz postojećeg KTD ‘Bilan’. TIme će se KTD ‘Bilan’ i Općina Orebić uskladiti sa zakonskim obvezama, koje je RH uvela u sklopu ulaska u EU. Odluke o tome donesene su konsenzusom. Nešto više rasprave među vijećnicima izazvalo je izviješće nadzornog odbora KTD ‘Bilan’ u kojem je priopćeno kako je uz uglavnom redovno poslovanje tvrtke, nadzorni odbor uočio kako više ne postoje razlozi za daljnji prekid eksploatacije kamenoloma u Podvlaštici, te su poduzeti koraci kako bi ‘kava’ uskoro opet profunkcionirala – što će donijeti velike prihode ‘Bilanu’, a također i olakšati izvođenje građevinskih radova žiteljima ovog kraja. Tomislav Jurjević (HDZ) zatražio je da se, ako zaista ne postoje pravne prepreke za daljnji rad kamenoloma – ispitaju razlozi iz kojih su različita nadzorna tijela višekratno zabranjivala rad kamenoloma i kazneno gonila tvrtku i direktora, te eventualno zatraži naknada štete za propušteno.

Jednoglasno je donesena i odluka o pokretanju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja turističke zone ‘Hoteli Orebić’, kojom je pokrenuta procedura koja bi trebala omogućiti postavljanje montažne balon – dvorane na lokaciji između hotela Orsan i Grand hotela Orebić. Zastupnici HDZ-a podržali su ovu odluku ali su izrazili rezervu prema odabiru lokacije, zbog narušavanja vizure ovog dijela mjesta, te vrijednosti zemljišta koja je bitno viša od nekih drugih – turistički manje atraktivnih lokacija. Iako jednogalsno donesena, ovu je odluku pratilo najoštrije verbalno sučeljavanje – između Kazimira Opačka (HSP-AS) i Tomislava Jurjevića (HDZ).

Slijedeća točka dnevnog reda bile su ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orebić vezane za izmjene na području turističkih zona Dubravica i LIberan, a u kontekstu potreba tvrtke Viganj commerce d.o.o. Predsjednica Općinskog vijeća Marija Mrgudić (ZSLj) oštro se usprotivila takvoj odluci, pa je odluka donesena glasovima vijećnika HSP-AS, SDP-a i HDZ-a. Moram također konstatirati, da su uz iznimku ove odluke tri vladajuće liste u svim ostalim pitanjima u ostatku sjednice djelovali unisono.

Jednoglasno je donešena i odluka o izradi UPU Turističke zone “Dubravica – istok” – gdje su tri investitora spremna investirati u urbanistički plan uređenja.

Rasprave je bilo i oko (ne)nazočnosti pozvanih čelnika ustanova koji su trebale dati ‘informaciju o radu’ – Osnovnih škola Orebić i Kuna, te TZO Orebić.Osnovne škole informacije su dostavile u pismenom obliku uz pojašnjenje razloga nedolaska, dok je TZO Orebić stavila primjedbu na dnevni red inzistirajući kako TZO izviješće podnosi svojoj skupštini. Čini se kako nijedan od subjekata nema zakonsku obvezu (a u pojedinim segmentima ni mogućnost) podnositi izvješća Općinskom vijeću, ali je prezentacija informacija o radu u duhu suradnje dobrodošla i poželjna. Pojedini su vijećnici (Mrgudić (ZSLj), Radović (HSP-AS)) izrazito negodovali što ravnatelji i direktorica nisu osobno nazočni, te su čak predlagali i uskraćivanje sredstava školama zbog nepoštivanja vijeća. Vijećnica Marčela Lukač (HDZ) upozorila je kako je zakonska obveza Općine sudjelovati u financiranju škola, te da je dopisom od ravnatelja zatraženo da podnesu izvješća a ne pruže informacije, a Miro Roso (HDZ) skrenuo je pozornost na to kako do takve situacije ne bi došlo da Vijeće nepotrebno ne dovodi pozvane goste u nelagodnu poziciju ‘rešetanja’. Većina ostalih vijećnika, kao i načelnik Ančić suglasili su se kako je vjerojatno problem u nesporazumu i nedostatku komunikacije – koji bi se obzirom na inače dobru suradnju obje strane trebao jednostavno i uspješno riješiti.

Većinu vijeću zanimljivih informacija o radu TZO, te zbivanjima u OŠ Orebić izložio je načelnik Tomislav Ančić, a vijećnici su bez rasprave odslušali izlaganje informacija o radu DV Orebić – ravnateljice Sande Menkadžiev.

Predsjednica vijeća Marija Mrgudić kratko je referirala o stanju u vinogradarstvu i vinarstvu poslije berbe grožđa, a pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić Ines Vlahović – Cibilić pružila je vijeću informacije iz domene JUO kroz nekoliko preostalih točaka dnevnog reda.

Drugu polovicu četvrtog sata sjednice nije dočekao veći dio publike u dvorani, troje vijećnika i pola posade orebic.com.hr-a. Svakako možemo reći kako su na ovoj sjednici donešene neke zanimljive odluke, te nastavljeni ili započeti značajni projekti za žitelje Općine Orebić. S nestrpljenjem očekujem slijedeću sjednicu, proračun za 2014., te nastavak započetih aktivnosti.

{jumi [*9]}

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku