Općinsko izborno povjerenstvo objavilo kandidacijske liste za predstojeće lokalne izbore

Općinsko izborno povjerenstvo objavilo je tri načelničke kandidature i pet kandidacijskih lista za Općinsko vijeće 

Za načelnika Općine natjecat će se:

1. Kandidat: TOMISLAV ANČIĆ
Zamjenik kandidata: KRISTIAN KAPITELI
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS

2. Kandidat: TOMISLAV JURJEVIĆ
Zamjenica kandidata: MARIJA ROGLIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

3. Kandidat: DARIO KRISTIČEVIĆ
Zamjenik kandidata: STIPE RUDAN
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

A za izbor vijećnika u Općinsko vijeće kandidirale su se slijedeće liste:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: DARIO KRISTIČEVIĆ

2. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
Nositelj liste: TOMISLAV ANČIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: TOMISLAV JURJEVIĆ

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: IGOR SKARAMUČA

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: GORAN PALIHNIĆ

Donosimo i pregled kandidata na svih pet lista:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: DARIO KRISTIČEVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. DARIO KRISTIČEVIĆ; HRVAT; OREBIĆ, EUGENA KVATERNIKA 3; rođ. 31.08.1982; OIB: 19125305759; M
2. STIPE RUDAN; HRVAT; LOVIŠTE, LOVIŠTE 62; rođ. 01.06.1972; OIB: 21720780585; M
3. GORDANA MUSTAPIĆ; HRVATICA; STANKOVIĆ, PUT STANKOVIĆ 12; rođ. 07.01.1971; OIB: 15012666798; Ž
4. MARČELA LUKAČ; HRVATICA; TRSTENIK, DONJE SELO 5; rođ. 09.03.1974; OIB: 81893486065; Ž
5. MILAN ROSO; HRVAT; OREBIĆ, IVANA MEŠTROVIĆA 9; rođ. 22.08.1959; OIB: 23702611948; M
6. NEDJELKO BRIGOVIĆ; HRVAT; OREBIĆ, S. S. KRANJČEVIĆA 25; rođ. 27.04.1981; OIB: 48183137941; M
7. NIKICA GRLJUŠIĆ; HRVATICA; POTOMJE, DINGAČ – BORAK 8; rođ. 13.01.1968; OIB: 25658848505; Ž
8. BERNARDICA VEKARIĆ; HRVATICA; OREBIĆ, BANA I. MAŽURANIĆA 15; rođ. 11.11.1969; OIB: 84359375362; Ž
9. MIROSLAV ROSO; HRVAT; VIGANJ, VIGANJ 41; rođ. 02.08.1961; OIB: 36271059774; M
10. HRVOJE KAPITELI; HRVAT; OREBIĆ, AUGUSTA ŠENOE 19; rođ. 01.12.1986; OIB: 25711140619; M
11. KRISTINA SUVALJKO; HRVATICA; OREBIĆ, DR. ANTE STARČEVIĆA 56/A; rođ. 22.10.1990; OIB: 37647000391; Ž
12. MALENA TOLJ; HRVATICA; OREBIĆ, KRALJA TOMISLAVA 14/A; rođ. 12.03.1987; OIB: 87795388893; Ž
13. NIKO ANTIČEVIĆ; HRVAT; POTOMJE, DINGAČ – POTOČINE 8; rođ. 14.12.1980; OIB: 41557404250; M

2. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS

Nositelj liste: TOMISLAV ANČIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. TOMISLAV ANČIĆ; HRVAT; OREBIĆ, AUGUSTINA T. UJEVIĆA 7; rođ. 10.04.1964; OIB: 21171431848; M
2. MARIO VEKIĆ; HRVAT; OREBIĆ, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 18; rođ. 02.06.1981; OIB: 66617667616; M
3. JOSIP GUĆ; HRVAT; STANKOVIĆ, PUT PODVLAŠTICA 2; rođ. 23.12.1968; OIB: 06403919082; M
4. IVICA GALIĆ; HRVAT; OREBIĆ, DR. ANTE STARČEVIĆA 10; rođ. 27.09.1975; OIB: 05464653627; M
5. ASJA ANITA PERČIĆ; HRVATICA; VIGANJ, VIGANJ 209; rođ. 29.10.1948; OIB: 03899391829; Ž
6. KRISTIAN KAPITELI; HRVAT; OREBIĆ, AUGUSTA ŠENOE 19; rođ. 31.10.1979; OIB: 16480698578; M
7. KAZIMIR OPAČAK; HRVAT; KUČIŠTE, KUČIŠTE 23; rođ. 04.03.1969; OIB: 79978595650; M
8. ANTO ROSO; HRVAT; DONJA BANDA, POSTUP 43; rođ. 25.12.1962; OIB: 83144506569; M
9. ANTOSLAVA MARINOVIĆ; HRVATICA; OREBIĆ, BANA I. MAŽURANIĆA 6; rođ. 13.06.1960; OIB: 29166675083; Ž
10. DARKO JAKOVIĆ; HRVAT; STANKOVIĆ, PUT PODVLAŠTICA 16; rođ. 19.12.1978; OIB: 57370480907; M
11. MATO BRAENOVIĆ; HRVAT; POTOMJE, GRUDA 9; rođ. 03.05.1968; OIB: 14947870303; M
12. INES KURILJ; HRVATICA; OREBIĆ, BANA J. JELAČIĆA 96/D; rođ. 10.09.1985; OIB: 91781920632; Ž
13. VLADO VEKIĆ; HRVAT; VIGANJ, VIGANJ 198; rođ. 15.11.1963; OIB: 13120718561; M

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: TOMISLAV JURJEVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. TOMISLAV JURJEVIĆ; HRVAT; OREBIĆ, IVANA GUNDULIĆA 15; rođ. 31.05.1964; OIB: 19878359106; M
2. MARIJA ROGLIĆ; NEPOZNATA; OREBIĆ, OBALA POMORACA 78; rođ. 28.07.1987; OIB: 45405467337; Ž
3. IVICA DAJAK; HRVAT; STANKOVIĆ, SELO STANKOVIĆ 13; rođ. 14.08.1975; OIB: 82943151895; M
4. SANDRA JAKIĆ; HRVATICA; KUČIŠTE, KUČIŠTE 19/A; rođ. 09.11.1982; OIB: 40775275432; Ž
5. DAVOR TELBAN; HRVAT; OREBIĆ, ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 39; rođ. 15.02.1980; OIB: 62922181916; M
6. JOSIP PRIŽMIĆ; HRVAT; OREBIĆ, ŠET. KNEZA DOMAGOJA 48; rođ. 25.07.1980; OIB: 09812427832; M
7. AIDA MALETIĆ; HRVATICA; OREBIĆ, JOZA ŠUNJA 5; rođ. 15.05.1965; OIB: 82197274564; Ž
8. FRANO KURTOVIĆ; HRVAT; OREBIĆ, BANA J. JELAČIĆA 46; rođ. 20.12.1979; OIB: 25446763429; M
9. MILAN BISKUP; HRVAT; OREBIĆ, IVANA GUNDULIĆA 14/A; rođ. 30.01.1984; OIB: 67847462927; M
10. MARIJA MARINOVIĆ; HRVATICA; OREBIĆ, DR. ANTE STARČEVIĆA 54; rođ. 02.06.1976; OIB: 11205545687; Ž
11. STJEPAN MATIJAŠEVIĆ; HRVAT; LOVIŠTE, LOVIŠTE 15; rođ. 08.12.1982; OIB: 90547009431; M
12. MARIJA TURIĆ; HRVATICA; OREBIĆ, MATICE HRVATSKE 8; rođ. 15.08.1986; OIB: 97562574440; Ž
13. ANDREA JURJEVIĆ; HRVATICA; OREBIĆ, IVANA GUNDULIĆA 15; rođ. 16.02.1993; OIB: 15320808441; Ž

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: IGOR SKARAMUČA

Kandidatkinje/kandidati:
1. IGOR SKARAMUČA; HRVAT; PIJAVIČINO, GORNJE PIJAVIČINO 7; rođ. 30.11.1978; OIB: 91866157088; M
2. PAVLE ANDRIČEVIĆ; HRVAT; POTOMJE, POTOMJE 79; rođ. 29.11.1987; OIB: 59386715330; M
3. ACO OSTOJIĆ; HRVAT; OREBIĆ, EUGENA KVATERNIKA 21; rođ. 17.06.1969; OIB: 07712481261; M
4. PETAR BRAŠIĆ; HRVAT; PIJAVIČINO, DONJE PIJAVIČINO 1; rođ. 23.05.1982; OIB: 27576902414; M
5. DANIJEL TOMIĆ; HRVAT; POTOMJE, POTOMJE 62; rođ. 07.06.1987; OIB: 02699497749; M
6. BRANKO RADOVIĆ; HRVAT; POTOMJE, POTOMJE 10; rođ. 14.09.1980; OIB: 62455139008; M
7. BRASLAV BUBRIG; HRVAT; OREBIĆ, BANA J. JELAČIĆA 84/A; rođ. 14.10.1971; OIB: 41870773482; M
8. MIHO ŠUNDRICA; HRVAT; OSKORUŠNO, OSKORUŠNO 15; rođ. 10.05.1976; OIB: 81818307400; M
9. SILVIJA BARIŠIĆ; HRVATICA; POTOMJE, DINGAČ – BORAK 5; rođ. 28.06.1976; OIB: 42759193086; Ž
10. MARKO KURILJ; HRVAT; DONJA BANDA, ZAKOTORAC 4; rođ. 04.01.1989; OIB: 32452113871; M
11. BOŽO DANIČIĆ-KAČIĆ; HRVAT; POTOMJE, DINGAČ – BORAK 4; rođ. 03.10.1977; OIB: 97389560387; M
12. NIKOLA ĐURAČIĆ; HRVAT; PIJAVIČINO, DONJE PIJAVIČINO 9; rođ. 01.08.1980; OIB: 12796973728; M
13. JURAJ VIOLIĆ; HRVAT; POTOMJE, POTOMJE 9; rođ. 12.07.1994; OIB: 41480368424; M

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: GORAN PALIHNIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. GORAN PALIHNIĆ; HRVAT; KUNA PELJEŠKA, PALIHNIĆI 96; rođ. 03.08.1984; OIB: 97456905462; M
2. JAKOV-SPASO PETKOVIĆ; HRVAT; KUČIŠTE, KUČIŠTE 97; rođ. 26.05.1960; OIB: 78997017295; M
3. VIŠNJA VUKOTIĆ; HRVATICA; OREBIĆ, LJUBA BABIĆA 13; rođ. 21.05.1962; OIB: 19563343875; Ž
4. MARIJA ANTUNOVIĆ; HRVATICA; OSKORUŠNO, VELIKA PRAPRATNA 23; rođ. 31.07.1968; OIB: 22020144132; Ž
5. IVICA ŽIDIĆ; HRVAT; OREBIĆ, PUT RUSKOVIĆA 55; rođ. 28.04.1962; OIB: 82159158999; M
6. DIANA VODOPIVEC; HRVATICA; OREBIĆ, BRAĆE RADIĆ 8; rođ. 05.02.1984; OIB: 84460169719; Ž
7. JOŠKO MATIĆ; HRVAT; VIGANJ, VIGANJ 42; rođ. 05.09.1989; OIB: 51643162151; M
8. MARINA ŠEPAROVIĆ; HRVATICA; OREBIĆ, BANA J. JELAČIĆA 74; rođ. 18.05.1960; OIB: 60747951389; Ž
9. ŽELJKO BRKIĆ; HRVAT; PIJAVIČINO, DONJE PIJAVIČINO 26; rođ. 18.11.1972; OIB: 32920563119; M
10. VLADIMIR VUKOVIĆ; SRBIN; OREBIĆ, DR. ANTE STARČEVIĆA 64; rođ. 03.12.1960; OIB: 96095746567; M
11. VESNA BILČIĆ-LUKETIN; HRVATICA; LOVIŠTE, LOVIŠTE 43; rođ. 28.09.1955; OIB: 97832044832; Ž
12. DRAŽEN KURILJ; HRVAT; OREBIĆ, BANA J. JELAČIĆA 55; rođ. 29.04.1974; OIB: 69692050705; M
13. KRISTINA PETKOVIĆ; HRVATICA; KUČIŠTE, KUČIŠTE 97; rođ. 18.12.1990; OIB: 37717942169; Ž

Ispod članka možete preuzeti izvorne odluke Općinskog izbornog povjerenstva u obliku prikladnom za ispis.

 

kandidacijske_liste_nacelnik_i_zbirna_lista.pdf
kandidacijske_liste_vijece.pdf

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku