Birališta za predstavnike u vijećima MO otvorena su do 19 sati – do 16h glasovalo manje od 12% birača

Prema informacijama iz Općinskog izbornog povjerenstva, do 16h je na birališta izašlo 178 birača na 9 biračkih mjesta u 8 mjesnih odbora – odnosno 11,96%.

Najveći postotak izašlih birača je u Kućištu, gdje se, čini se, vodi prava izborna utakmica. Na birališta je u Kućištu izašlo 102 od 260 upisanih birača odnosno 39,23%.

Iako se i u Orebiću sučeljavaju dvije liste, na dva otvorena birališta je izašlo tek 188 od ukupno upisanih 2.199 birača, pa je izlaznost tek 8,55% – manja od one u Podobuču i Borju (35,14%), Oskorušnu (23%), Vignju (15,27%)  i Kuni (10,36%) – iako je u tim mjesnim odborima na listićima samo po jedna kandidacijska lista. Još manju izlaznost bilježe tek Donja Banda (6,80%) i Lovište (5,34%).

Biračka mjesta otvorena su do 19h, a izborne rezultate Kućišta i Orebića očekujemo već večeras (izborni rezultati iz ostalih mjesnih odbora već su unaprijed poznati – jer je kandidirana tek po jedna kandidacijska lista).

 

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku