Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora: U Orebiću pobijedila koalicija, u Kućištu lista grupe birača

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić objavilo je rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora na području općine Orebić.

Najzanimljiviji su rezultati iz Orebića i Kućišta gdje su se sučelile po dvije kandidacijske liste.

U Orebiću je većinu – 6 od ukupno 9 mandata u vijeću mjesnog odbora osvojila koalicija HSLS, HSP, HKS za koju je glasovalo 199 od ukupno izašlih 310 birača, dok je lista HDZ-a osvojila 3 mandata sa 111 glasova birača. Četiri su listića u Orebiću bila nevažeća, a izborima se odazvalo tek 14,28% birača.

Rekordnu je izlaznost zabilježilo Kućište, gdje se izborima odazvalo 148 od ukupno upisanih 244 birača ili 60,66%.. Većinu u mjesnom odboru imat će kandidacijska lista grupe birača nositeljice Vanje Šestanović koja s 94 glasa može računati na 3 vijećnika, dok je lista HKS-a osvojila 51 glas te će u vijeće mjesnog odbora uputiti 2 vijećinka.Tri listića kućiških birača bila su nevažeća.

U šest mjesnih odbora bila je kandidirana samo po jedna lista, koja je tako unaprijed bila i pobjednička – odnosno članovi tih lista postaju i članovi budućih vijeća mjesnih odbora. U Donjoj Bandi glasovalo je 21 od 147 upisanih birača odnosno 14,29%, u Borju i Podobuču 14 od 37 odnosno 37,84%, u Kuni 38 od 193 birača (19,69%), Oskorušno 36 od 100 birača (36%). U Vignju se izborima odazvalo 66 od 262 upisana birača (25,19%), a u Lovištu 27 od 206 upisanih birača za najskromniji odaziv od 13,11%.

Općinsko izborno povjerenstvo objavilo je cjelovite rezultate na službenim web stranicama Općine.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku