Trasiranje požarnog puta od Bezdije do Dube

Foto: Wikimedia commons

Stručne službe Hrvatskih šuma pri Šumariji Blato trasiraju put, buduću protupožarnu prosjeku s elementima šumske ceste između Dube pelješke i uvale Bezdija nedaleko Lovišta sa sjeverne strane Pelješca.

Buduća prometnica bila bi duga 9 i pol kilometara, a radovi se izvode u suradnji s trpanjskom i orebićkom općinom koje financijski pomažu realizaciju tog projekta koji je od velike važnosti ne samo za protupožarnu zaštitu tog dijela Pelješca nego i za njegovo prometno povezivanje sa sjeverne strane od Janjine preko Osobljave, Crkvica, uvale Velika Prapratna do Trpnja, Dube i Lovišta. Buduća prometnica omogućit će vlasnicima tamošnjih baština lakši pristup, a bit će pristupačnije i atraktivne lokacije za kupanje i rekreaciju.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku