Sredstva fondova za pelješke općine

Foto: Općina Orebić

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru svog plana usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj otoka i poluotoka Pelješca u 2017. godini odobrilo je 2 milijuna 240 tisuća kuna za sufinanciranje četiri projekta u pelješkim općinama.

One su dužne na taj iznos dodati još 20 posto vlastitog novca. Stonskoj i janjinskoj općini novac je odobren za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica, a u orebićkoj i trpanjskoj općini za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti u Vignju i Trpnju.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku