Odroni i oštećenja ceste u Kućištu i Vignju

Foto: Tonči Čulina

Sinoć je uslijed jake kiše došlo do oštećenja državne ceste koja povezuje Viganj i Lovište, na predjelu Basina, te odrona na zaobilaznici Kućišta i Vignja iznad Zamošća.

Velike količine oborina još jednom su izazvale ozbiljno oštećenje državne ceste u smjeru Lovišta, na predjelu Basina u Vignju. Ozbiljno je oštećen kolnik u duljini oko 40m i punoj širini (cca. 6m). Ovo je oštećenje jutros izazvalo gotovo potpun prekid prometa – odvijao se otežano a pojedina vozila nisu uopće mogla prometovati.

Također, na zaobilaznici Kućišta i Vignja, nekoliko stotina metara od turističkog kompleksa Komodor u smjeru Vignja, dogodio se odron zemlje i kamenja, koji je također spriječio vožnju tom prometnicom. Međutim – promet je na tom dijelu imao alternativni smjer ‘donjim putem’ kroz Kućište i Viganj. 

Tijekom kasnijih jutarnjih sati oštećenje na predjelu Basine je privremeno sanirano, te prohodno za vozila, dok su upravo u tijeku radovi na otklanjanju odronjenog kamenja i zemlje na predjelu Zamošća, te se do 14 sati očekuje uspostava normalnog prometa na cijeloj trasi.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku