Obavjest maslinarima – zabilježen znatno veći let maslinove muhe

foto: Gokhan Okur

Ovog tjedna na opažačkim mjestima gdje se prati let maslinove muhe (Bactrocera oleae), a to su Ston (Mili), Blaževo, Janjina, Kuna, Trpanj i Orebić svugdje je zabilježen znatno veći let nego je to bio slučaj prije dva tjedna.

Ovo je posljedica dobrih uvjeta za razvoj maslinove muhe – veće količine oborina koje su pale na nekim područjima i pad temperature.
Stoga poljoprivredna savjetodavna služba preporuča redoviti obilazak maslinika i pregled plodova (100 plodova po lokalitetu). Ukoliko se utvrdi 5% napadnutih plodova nastaviti s primjenom zatrovanih mamaca. Može se koristiti Buminal uz dodatak insekticida na osnovi dimetoata . Pripremljenim škropivom prska se jedna nerodna ili slabo rodna grana ili se škropivo puni u pripremljene boce s otvorima te vješa na masline.
Također se može koristiti Eco-trap ili Succes bait, pripravci registrirani za primjenu u ekološkoj proizvodnji.
Važno je naglasiti da primjena ove metode ima dobre učinke ako se uključi šire područje primjene (minimalno 100 maslina) ili se uključi više maslinara na određenom području.
Ukoliko se utvrdi 10-15 % napadnutih plodova primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje.

Registrirani pripravci za suzbijanje maslinine muhe su na osnovi djelatnih tvari:
• dimetoat ( Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion) ili
• deltametrin ( Decis 2,5 EC, Decis100 EC, Deca 25 EC) ili
• fosmet ( Imidan 50 WG)
Tijekom narednog perioda nužna je zaštita protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina) naročito na lokalitetima podložnijim napadu kao što su nizinska područja, udoline, vale i maslinici okruženi visokom šumom. Od pripravaka dozvoljenih za suzbijanje paunovog oka preporučamo one s kraćom karencom (Neoram WG ili Stroby WG ili Difcor).

Obavezno prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitajte priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavajte.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

Za pitanja i savjete obratite se mag.ing.agr. Franu Mihliniću na broj mobitela: 091488 2943 ili na mail: frano.mihlinic@savjetodavna.hr

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku