Obavjest maslinarima – mjere za suzbijanje maslinovog moljca

foto: Gokhan Okur

Na opažačkom mjestu u Orebiću gdje se prati let maslinovog moljca (Prays oleae) prošla dva tjedna uočeno je značajnije povećanje populacije ovog štetnika što je indikator pojave 2. generacije koja napada plod.

Shodno tome Poljoprivredna savjetodavna služba preporuča provesti mjere zaštite.
Za suzbijanje maslinovog moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (Baturad WP, Biobit WP), deltametrina (Decis 2,5 EC, Decis 100 EC), dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Calinogor, Perfekthion) i fosmeta (Imidan 50 WG).

Preporuča se prednost dati uporabi bioloških insekticida Baturad WP ili Biobit WP, koji imaju dozvolu za uporabu u ekološkoj i integriranoj zaštiti masline, uz napomenu da oni djeluju na ličinke nižeg razvojnog stadija (L1 i L2). 

Zaštitu s ovim pripravcima potrebno je obaviti u kasnim popodnevnim satima (predvečer) zbog njihove fotolabilnosti.
Na položajima gdje je plod sitniji ili eventualno još traje cvatnja, ne žuriti sa zaštitom.
Pripravke je potrebno primijeniti prema preporuci proizvođača.
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

Za pitanja i savjete obratite se mag.ing.agr. Franu Mihliniću na broj mobitela: 091488 2943 ili na mail: frano.mihlinic@savjetodavna.hr

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku