Obavijest o uredovnim danima Mjesnog odbora Orebić

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr - arhiva

Vijeće Mjesnog odbora Orebić obavještava građane kako će se uredovni dan Vijeća MO Orebić održavati svako dva tjedna u prostorijama Čitaonice Orebić počevši s danom 23. siječnja 2019. u vremenu od 9-12 h.

Građani Vijeće Mjesnog odbora također mogu kontaktirati putam e-mail adrese: orebicmjesniodbor@gmail.com.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku