More u Orebiću izbacilo morsku kornjaču

Foto: Ive Trojanović jr.

More je danas na plažu ispred Anuncijate donijelo uginulu veliku morsku kornjaču.

Po izjavama očevidaca, radi se o glavatoj želvi, odraslom primjerku dugom preko pola metra, težine oko 20 kilograma, uginule i već na početku raspadanja. Obaviještene su nadležne institucije koje bi tijekom sutrašnjeg dana trebale zbrinuti lešinu i ispitati o čemu se radi.

Moguće je kako je životinja stradala kao slučajna žrtva ribarske mreže. Smatra se da glavate želve prezimljavaju hibernirajući na morskom dnu gdje ih zna pronaći ribarska mreža. Iznenada probuđene iz hibernacije u koćarici, nakon što ih ribari vrate u more – neke od njih ne uspiju zaroniti natrag na dno, već dezorijentirano plutaju na površini nošene vjetrom i strujama te na kraju ugibaju. U koćama u Jadranu svake godine završi oko šest tisuća želvi, od čega samo u hrvatskim vodama oko dvije i pol tisuće, što zasigurno ima velik negativan utjecaj na opstanak ovih ugroženih organizama.

Morske kornjače u Hrvatskoj su zaštićene zakonom kao i brojnim međunarodnim konvencijama. Strogo je zabranjen svaki namjerni izlov, uništavanje, uznemiravanje ili trgovina ovim vrstama. Za ubijanje glavatih želvi predviđene su visoke novčane kazne.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku