Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Orebić

Foto: I. Dajak - Orebić.com.hr

Orebić, 18.10.2016 – Danas je u dvorani Općine Orebić održano javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Orebić.

Uz načelnika Općine, pred 60-tak okupljenih građana govorili su predstavnici izrađivača plana tvrtke IGH Urbanizam d.o.o. iz Dubrovnika: dr. Zrinka Rudež i Jurica Knego.

Načelnik je istaknuo kako su u postupku izrade ovih Izmjena i dopuna razmotrena 283 zahtjeva građana i 20 zahtjeva pravnih osoba. U cijelosti je udovoljeno 70 zahtjeva, 63 zahtjeva je djelomično udovoljeno, dok je 151 zahtjev odbijen. Pojasnio je kako je za 43 zahtjeva ustanovljeno da se odnose na izmjene planova višeg ili nižeg reda (Prostorni plan Županije, odnosno urbanistički plan uređenja), 36 zahtjeva nije moglo biti udovoljeno jer se tražila prenamjena u građevno zemljišta koje je u sustavu ARKOD evidentirano kao poljoprivredna površina, dok 72 zahtjeva nisu mogla biti usvojena jer na područjima za koja je zatraženo proširenje građevniske zone nisu ispunjeni zakonski uvjeti (u priobalnom području 80% postojećeg građevinskog zemljišta treba biti iskorišteno kako bi se moglo pristupiti proširenju građevinskog područja).

Sudeći prema raspravi koja je trajala gotovo tri sata, zahtjeva za izmjenama biti će još, jer su brojni građani iskazali vlastite potrebe za dodatnim intervencijama u plan, a prijedlozi i primjedbe mogu biti dostavljeni do kraja trajnja javne rasprave – do zaključno 24. listopada. U međuvremenu, uvid u prijedlog plana možete izvršiti u prostorijama Općine Orebić radnim danom od 9-12h, li na službenim web stranicama Općine Orebić .

Uz najčešće pitanje – uvrštenje parcela zainteresiranih građana u građevno područje, raspravljalo se i o zaobilaznici naselja Orebić, čijom trasom pojedini građani nisu zadovoljni, plažama i pristupnim putevima i sl. Pojedini su građani i oštro kritizirali izrađivače, sugerirajući kako njihovim zahtjevima nije udovoljeno, dok su na istom području izvršene slične izmjene/dopune na drugim parcelama. Za dio iznesenih primjedbi građana sugerirano je kako bi vjerojatno mogle biti barem dijelom usvojene – primjerice na području mjesnih odbora Kučište i Donja banda gdje je i sukladno zakonskim parametrima moguće daljnje proširenje građevnog područja. Unatoč manjem dijelu negativnih primjedbi možemo konstatirati kako je rasprava protekla u mirnom i uglavnom konstruktivnom ozračju. 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku