Iako nije odabrana za pilot MZOŠ – OŠ Orebić želi što prije postati e-škola

Iako je ispunila sve administrativne i tehničke preduvjete, OŠ Orebić ipak nije izabrana među 150 škola u pilot projektu ‘E-škola’ koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Prvenstveni kriterij odabira škola koje sudjeluju u ovom pilot projektu bio je sačiniti što reprezentativniji uzorak, odnosno odabrati skup škola koji će što precizinije odražavati sliku različitih tipova škola u Hrvatskoj, kako bi se što bolje mogla pratiti implementacija ovog projekta i planirati njegov budući razvoj. Odabir je temeljem statističkih podataka odradio računalni algoritam.

U Osnovnoj školi Orebić, međutim, ne mire se s činjenicom da unatoč ispunjavanju svih preduvjeta ipak izostaju iz projekta E-škole, te žele u okviru mogućnosti maksimalno participirati u projektu vlastitim sredstvima, nastavljajući tako uspješno uvođenje informatizacije poslovanja koje su započeli ranim uspješnim sudjelovanjem u projektu ‘e-Dnevnik’. Stoga su vezano za ovu temu uputili slijedeće priopćenje:

OŠ Orebić, kao i ostalih 700 škola, prijavila se u pilot projekt e-Škole te tako odlučila prigrliti novi ciklus informatizacije prepoznavši ovaj projekt kao nešto važno za svoj razvoj, razvoj nastavnih procesa i samog poslovanja Škole. Nažalost, iako je Škola ispunila sve administrativne i tehničke uvjete, nije odabrana u 150 škola koje će sudjelovati u pilot projektu.

Projekt e-Dnevnika uspješno se provodi već drugu godinu. Iako se nalazi u zamjenskom prostoru naša škola je uspjela prevladati prostorne i tehničke poteškoće i nastavila koristiti web aplikaciju e-Dnevnik. Jedna smo od rijetkih škola na našem području koja je web aplikaciju e-Dnevnik odmah na početku uvela u svim razrednim odjelima kako matične tako i područnih škola.

Iako se nismo mogli službeno uključiti u ovaj pilot-projekt koji financira MZOŠ, smatramo kako je normalni slijed da se naša škola samostalno uključi u projekt e-Škole te na taj način nastavimo razvijati svoje kapacitete za digitalnu zrelost te učenje i poučavanje u 21. stoljeću.

Kako kriterij za odabir škola uključenih u pilot projekt nije bio kvaliteta škole već se radi o odabranom reprezentativnom uzorku, ta nas činjenica nije obeshrabrila te smo spremni u to uložiti vlastita sredstva.

Nadamo se da će u tome kao i do sada sudjelovati osnivač Dubrovačko-neretvanska županija, Općina Orebić te svi ostali koji žele pomoći u nabavljanju IKT opreme za Školu kako bi već u 2015./2016. školskoj godini započeli sa korištenjem suvremenih tehnologija, alata, metoda i sadržaja u nastavi te sa informatizacijiom poslovnih i administrativnih procesa.

Odluka CARNeta, kojom se na raspolaganje stavlja i ostalim školama koje se samostalno žele uključiti, dio usluga, materijala i edukacija, značajno će nam olakšati put prema digitalno zreloj školi. Sustavna podrška, kroz e-usluge i e-sadržaje, omogućiti će nastavnicima i ostalom školskom osoblju da postanu digitalno kompetentni i svakodnevno koriste dostupne tehnologije u nastavi i poslovnim procesima u školi.
Zahvaljujemo se CARNetu na korektnom odgovoru i detaljnom obrazloženju kriterija odabira škola, koji  dajemo na uvid javnosti.

 

Obavijest o rezultatima odabira škola u pilot-projekt e-Škole

šalje: CARNet, POS [helpdesk@skole.hr]
prima: OŠ Orebić

Poštovani,

Zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu te trudu pri prijavi za sudjelovanje u pilot projektu e-Škole. Unatoč uloženim naporima i spremnosti na suradnju koju iznimno cijenimo, Vaša škola, na žalost, nije prošla u posljednjoj fazi odabira.

Za pilot projekt e-Škole pristiglo je vise od 700 prijava od kojih je na temelju reprezentativnosti odabrano 150 škola. Kod odabira vodili smo se kriterijima objavljenim u Javnom pozivu za iskaz interesa, a to su: vrsta škole, načelo inkluzivnosti na osnovi indeksa razvijenosti u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju RH; veličina škole prema propisanim državnim pedagoškim standardima za osnovne i srednje škole te samo procjena tehničke opremljenosti i iskustva u primjeni IKT-a prema ispunjenom upitniku. Uz navedene stavke ocjenjivao se i prijedlog plana rada priložen prijavi, kojim su škole djelomično i u manjoj mjeri mogle utjecati na odabir.

Dakle, odabranih 150 škola ne predstavlja najbolje škole, niti škole koje najviše koriste IKT u nastavi, nego reprezentativni uzorak škola u Hrvatskoj.

Kako bi odabir škola za sudjelovanju u pilot projektu bio sto objektivniji, na osnovu već navedenih kriterija, sastavljen je algoritam te je računalo odredilo reprezentativni uzorak kojim su odabrane male i velike, opremljene i neopremljene škole, digitalno zrele i digitalne početnice, u svim dijelovima Hrvatske.

Iako Vaša škola nije uključena u pilot, u 2019. godini planiramo pokrenuti veliki projekt e-Škole, u koji ce biti ukljuČeno novih 700 škola, a natječaj će ponovo biti raspisan 2018. godine, te Vas pozivamo da ponovno aplicirate.

Do tada je predviđeno da dio usluga, materijala i edukacija, koje će nastati u projektu sljedeće tri godine, stavimo na raspolaganje svim školama u Hrvatskoj. To će biti digitalni obrazovni sadržaji za prirodoslovno – matematičke predmete (matematika, fizika, kemija i biologija) za 7. i 8. razrede osnovnih škola te 1. i 2. razrede srednjih škola. Predviđeno je također provođenje raznih on line edukacija za zaposlenike škola te ERP sustav za informatizaciju poslovnih procesa u školama, kojim bi se na jednostavan i pregledan način omogućilo vođenje javne nabave, računovodstvenog poslovanja te ostalih administrativnih poslova u školi.

Nadamo se uspješnoj daljnjoj suradnji, kako u samom pilot projektu kroz korištenje gore navedenih usluga, tako i prilikom ostalih CARNetovih aktivnosti i usluga za škole.

Srdačan pozdrav,

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet

Linkovi:

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku