Bolest paunovog oka – obavijest maslinarima

foto: Željko Vojković

U većini maslinarskih područja poluotoka Pelješca berba maslina je u tijeku ili je završena. Poljoprivredna savjetodavna služba preporuča obaviti tretiranje bakrenim sredstvima protiv bolesti paunovog oka (Spilocaea oleagina).

Tretiranje maslina se vrši nakon završene berbe, za lijepa i mirna vremena, a prije kiše.

Preporučuju se pripravci na osnovi:

– bakrenog oksida (trgovačkog naziva Nordox 75 WG, Nordox super 75),
– bakrenog oksiklorida (trgovačkog naziva Neoram WG),
– bakrenog hidroksida (trgovačkog naziva Champion) ili
– bakrenog hidroksida-Ca-klorid kompleksa +cink sulfida (trgovačkog naziva Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra).

Tokom berbe nastaju i mehaničke povrede stabala maslina kada je olakšan ulazak patogena, kao npr. bolesti rak masline (Pseudomonas savastanoi), pogotovo u nasadima gdje je ta bakterioza prisutna. Bakrena sredstva će dezinfekcijski i preventivno djelovati i na ovu bolest.
Prilikom tretiranja bakrenim sredstvima potrebno je pripaziti da temperatura prilikom tretiranja ne bude ispod 5 stupnjeva C radi možebitnog izazivanja bakrenog šoka (toksično djelovanje bakra-opadanje lista).

Zaštita protiv bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina) se može provesti i sa pripravakom na osnovi kreozim metila trgovačkog naziva Stroby WG.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Zaštitu treba provesti prema uputama na etiketi SZB, a svako tretiranje evidentirati (vođenje evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja) te ambalažu propisno zbrinuti.

Za pitanja i savjete obratite se mag.ing.agr. Franu Mihliniću na broj mobitela: 091 488 2943

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku