Bespovratna sredstva za kupnju nove opreme u kuhinji i praonici Dječjeg vrtića u Orebiću

Foto: Orebic.com.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodijelilo je Općini Orebić bespovratnih 143 tisuće kuna za kupnju i ugradnju nove opreme u kuhinji i praonici u zgradi središnjeg dječjeg vrtića i jaslica predškolske ustanove Dječji vrtić u Orebiću.

Novac je dodijeljen u sklopu projekta unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sufinanciranog sredstvima europskog socijalnog fonda. Ugradnjom nove opreme olakšat će se rad osoblja i omogućiti bolja i kvalitetnija usluga za 138 polaznika vrtića i jaslica u Orebiću. Općina Orebić osnivač je i vlasnik predškolske ustanove Dječji vrtić Orebić koja u svom sastavu ima područne vrtiće u Vignju, Potomju, Kuni, Trpnju i Janjini.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku