Pomorski muzej u Orebić najavljuje izložbu ‘Hlebinska škola u Orebiću’

Izložba slika i skulptura ‘Hlebinska škola u Orebiću’ biti će postavljena u Pomorskom muzeju Orebić od 19. rujna do 15. listopada.

Izložba se otvara u četvrtak, 19.9. u 19:30 sati, realizirat će se u suradnji Pomorskog muzeja Orebić i Muzeja grada Koprivnice, te jedinica područne i lokalne samoprave.

Mlađe generacije imati će priliku upoznati se s djelovanjem umjetničkog udruženja koje je prije 90 godina kao sveobuhvatni društveni i kulturni projekt okupio slikare i kipare, nastojeći likovno opismeniti i najsiromašnije dijelove društva, te istovremeno izmijeniti profil publike koju je do tada činio isključivo građanski društveni sloj.

“Zemlja” je bila jedna od ključnih umjetničkih skupina i jedinstvena pojava u cjelokupnoj nacionalnoj modernoj umjetnosti, jer ne postoji skupina umjetnika koja je temeljem čvrstog programa uspjela okupiti tako velik broj umjetnika i tako promijeniti hrvatsku umjetničku pozornicu.

Na takvoj tradiciji i čvrstim temeljima iznjedrila se u Hlebinama početkom devedesetih godina prošlog stoljeća Udruga hlebinskih slikara naive, sa željom da u Hlebinama ne ugasi plamen ljubavi za “Hrvatsko čudo”, kako je našu naivnu umjetnost nazvao veliki francuski kritičar Anatole Jakovsky.

Naiva je inače bliska dječjem likovnom stvaralaštvu i ima neprocjenjivu važnost u hrvatskoj likovnoj baštini, a rijetko je možemo vidjeti na našim prostorima.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku