Novo vodstvo orebićkog ogranka Matice hrvatske

Foto: Ivica Trojanović

Na  izbornoj skupštini ogranka Matice hrvatske u Orebiću, održanoj u ponedjeljak u Orebiću,  za predsjednicu je izabrana Vesna Terze Vulić iz Orebića, potpredsjednica je Marijeta Čalić, a tajnica Maja Suvaljko. U

Nadzorni odbor izabran je Ivo Mrgudić. Time je nakon kraće stanke, a nakon odlaska na rad u inozemstvo mlade i agilne predsjednice Tine Bikić konsolidiran rad ogranka koji okuplja članove iz orebićke i trpanjske općine. Izvješća o radu i financijskom poslovanju u prošloj godini podnijela je Maja Suvaljko, a nova predsjednica Vesna Terze Vulić najavila je nastavak uspješnog rada ogranka koji je dosad bio organizator, a tako će biti i ubuduće brojnih kulturno zabavnih i drugih događanja u orebićkoj općini.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku