Početak berbe plavca malog

Foto: FotoOrebić

 Desetak dana ranije nego prošle godine počela je berba grožđa sorte plavac mali u vinogradima na Dingaču od koje se proizvodi mješavina naše najpoznatije i jedino još od 1964. godine međunarodno zaštićeno crno vino Dingač.

To je jedna od najranijih berbi Dingača, a sve zbog velike suše koja je pospiješila zrenje i bitno utjecala na urod koji će biti znatno manji od prosjeka. S druge strane grožđe je vrlo zdravo i odlične kakvoće. Osim u vinogorju Dingač berba plavca maloga, također znatno ranije počela je i na području Postupa gdje je zbog suše urod upola manji od lanjskog.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku