Sutra se održava druga radna sjednica Općinskog vijeća – prijenos na Orebić.com.hr

Foto: I. Dajak, Orebić.com.hr

Za sutra (četvrtak, 31. kolovoza) s početkom u 10 sati zakazana je 2. radna sjednica aktualnog saziva Općinskog vijeća općine Orebić.

Nekoliko je zanimljivih točaka dnevnog reda. Uz redovno izviješće načelnika o radu izvršne vlasti u prvoj polovici 2017. tu je i rebalans Općinskog proračuna – koji s 19.8 raste na 21.4 milijuna kuna. Na dnevnom redu naći će se i Odluka o načinu pružanja i naplati usluge prikupljanja i odvoza otpada, uvijek vruća tema za građane – ne samo u Orebiću.

Za sjednicu je predložen slijedeći 

DNEVNI RED

  1. Polugodišnje izvjšeće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.g.
  2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunane infrastrukture za 2017.g.
  3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Poćine Orebić za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
  4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih prorgama Općine Orebić za razdoblje 2017. – 2019. godine
  5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orebić za 2017.godinu.
  6. Prijedlog Odluke o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog ottpada i odvojenog prikupljanja otpodnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada
  7. Procjena ugroženosti od požara, tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za 2017.g.

 

I ovu ćemo sjednicu, kao i sve tijekom protekle četiri godine prenosti tonski i tekstualno, sutra u 10h na portalu Orebić.com.hr

Materijale za sjednicu – što već postaje pravilo koje moram pohvaliti – možete preuzeti na Službenim web stranicama Općine Orebić.

 

 

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku