Go 2 know poziva na seminar: ‘Bolje razumijevanje i primjena Opće uredbe o zaštiti podataka’

Foto: GO 2 know

Tvrtka G 2 know poziva na seminar „Bolje razumijevanje i primjena Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)” u Dubrovniku u hotelu Rixos Libertas 23. 11.2018.g. od 9.30.-15.00 sati.

Uredba GDPR je u primjeni od 25.05.2018.g. te se odnosi se na sve organizacije bez obzira na veličinu i djelatnost. Stoga seminar je namjenjen svim organizacijama koje se trebaju prilagoditi GDPR uredbi, Službenicima za zaštitu podataka i onima koji to tek trebaju postati, tvrtkama koje su provele usklađenje a trebaju provesti GDPR audit.

Cilj ovog GDPR seminara je napraviti osvrt na primjenu od 25. svibnja pa do aktualnog trenutka i prikaz primjene GDPR-a u javnom i privatnom sektoru. Koliko su ustanove i tvrtke uspješne u primjeni, koje su najčešće pogreške i na što bi posebno trebalo pažnju kako bi se postiglo uspješno usklađivanje tvrtke i/ili javnog sektora s GDPR-om, koje su posljedice neusklađenosti biti će tema seminara.
AZOP – Agencija za zaštitu osobnih podataka, najavila je da će vršiti kontrole slijeđenja uredbe i kažnjavati one koji nisu usklađeni, tj. onih koji ne mogu dokazati usklađenost sa GDPR-om. Kompleksnost prilagodbe i uspostave potrebnih procesa zahtijeva poznavanje uredbe i stručna znanja vezana uz zaštitu podataka i informacijsku sigurnost.

Predavač je Miriam Lazić dipl.iur. – vanjski službenik za zaštitu podataka u 5 organizacija i pravni savjetnik za zaštitu osobnih podataka u Go 2 know j.d.o.o. specijaliziran za savjetovanje za zaštitu podataka. Iskustvo stečeno na više od dvadeset kompleksnih projekata usklađivanja velikih organizacija sa GDPR-om čine je jednom od najiskusnijih pravnica u području zaštite osobnih podataka. Prije rada u Go 2 know j.d.o.o., iskustvo je stjecala kroz 15 godina rada na pravnim poslovima u Agenciji za zaštiti osobnih podataka, Ministarstvu pravosuđa RH, sindikatu i Gradu Dubrovniku.

Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad sa drugim polaznicima i trenerom.

Prijave na info@go2know.hr i sve informacije na broj mobitela 099 411 988 i http://www.gdprorganizer.eu. Naknada za seminar je 1100,00 kn bez PDV-a (Go 2 know nije u sustavu PDV-a) po polazniku a naknada uključuje konzultacije sa predvačem,materijale i osvježenje u pauzama.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku