U pripremi nova image brošura Pelješca

Foto: Orebic.com.hr

Na sastanku direktora turističkih zajednica općina Ston, Trpanj i Janjina dogovoreno je zajedničko financiranje tiskanja nove image brošure Pelješca namijenjene za promociju na turističkim sajmovima na inozemnom i domaćem tržištu.

Bit će to redizajn postojeće brošure dorađene i dopunjene novim fotografijama i podacima o turističkoj ponudi Pelješca na osam jezika. Začuđuje da se od tog projekta zajedničkog financiranja ove godine prvi put izuzela Turistička zajednica Općine Orebić, iako se na njenom području ostvaruje 65 posto cjelokupnog prometa na Pelješcu. Brošura Pelješca bit će tiskana početkom iduće godine i bez obzira na izostanak suradnje od strane Orebića u njoj će biti i podaci o turističkoj ponudi tog turistički najrazvijenijeg područja Pelješca.

Komentiraj sa Facebook-om