Foto izbor #27

Foto: Ivica Trojanović

Ivica Trojanović: “Mozak na pašu”

Definitivno bolje na ovakvu pašu nego pred televizor ili kakav drugi oblik rijetko dobrih vijesti. Lijep prizor i inventivna upraba digitalnog foto aparata.

Komentiraj sa Facebook-om