Zbraja se šteta nakon katastrofalnih požara

Foto: A. Šain

U katastrofalnom požaru potkraj srpnja na Pelješcu je izgorjelo 3029 hektara šume, od toga 1332 hektara visoke borove šume, najviše primorskog, alepskog i crnog bora u vlasništvu Hrvatskih šuma.

Samo u stonskoj općini izgorjelo je 1903 hektara šume, a ukupna materijalna šteta na drvnoj masi u koju je uključena i sanacija opožarenog područja prema procjeni stručnih službi u Šumariji Dubrovnik iznosi 21 295442 kune. Prema riječima ravnatelja Vukića u tijeku je izrada elaborata za uklanjanje izgorjelih stabala i općenito sanacije izgorjelih površina, posebice u blizini naselja i prometnica.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku